Maria-Riitta Mällinen

Nainen Lapista hyvinvointivaltion puolella

Hallituksen työvoimapolitiikka eriarvoistaa

Hädin tuskin on hallituksen edellinen työttömiä kyykyttävä hanke, aktiivimalli, ehtinyt käytäntöön, niin nyt jo ollaan tekemässä uusia heikennyksiä työelämään. Muutokset noudattavat samaa linjaa kuin aikaisemmin – ne ovat ongelmallisia, eivätkä aidosti tue työllistymistä. Hallituksen työvoimapolitiikka luo epävarmuutta ja eriarvoisuutta.

Hallitus aikoo helpottaa entisestään työsuhteen perusteettomia määräaikaisuuksia ja henkilöperusteisia irtisanomista. Tämä on jatkumo työelämän eriarvoisuuden lisäämiselle: koeaikaa on pidennetty, takaisinottovelvoitetta lyhennetty ja lisätty pitkäaikaistyöttömien määräaikaisuuksia. Irtisanomissuojan heikentäminen koskisi alle 20 työntekijän yrityksiä, joita on noin 270 000 – Kyse ei siis ole pienestä asiasta, itse asiassa uudistuksen ulkopuolelle jäisi yrityksistä vain noin prosentti.

Määräaikaisuuden lisääminen puolestaan koskisi alle 30-vuotiaita työttömiä. Työelämässä olisi jatkossa eri säännöt yrityksen koon ja henkilön iän mukaan. Se ei ole reilua, eikä yhdenvertaista. Nuoret ovat jo nyt hankalassa tilanteessa työelämässä – ja elävät juuri silpputyön maailmassa, jotkut omasta tahdosta, toiset pakotettuna.

Hallitukselta tulee kauniita puheita nuorten syrjäytymisen ehkäisemisestä ja työllisyyden tukemisesta, mutta aidot teot loistavat poissaolollaan. Eriarvoisuuden vähentämiseen voisi tarttua nuorisotakuuta ja nuorten osaamisohjelmaa vahvistamalla, oppivelvollisuutta pidentämällä ja perhevapaauudistuksella.

Yritysten toimintaa puolestaan voisi tukea arvonlisäveron rajan nostolla ja ensimmäisen työntekijän palkkaamisen tukemisella. Pahitteeksi ei olisi ollut yritystukienkaan uudistus, mutta hallitus ilmeisesti osaa leikata kaikkialta muualta paitsi elinkeinoelämän puolelta.