Maria-Riitta Mällinen

Nainen Lapista hyvinvointivaltion puolella

Politiikka & Arvot

Politiikka kaipaa enemmän vaihtoehtoja ja keskustelua. Vaihtoehdottomuus ja vetoaminen pakkoon, kuten esimerkiksi talouden kasvun nimissä tehtäviin isoihin leikkauksiin, on vain keino häivyttää arvot päätöksenteon taustalla.

Politiikka on valintoja. On arvovalinta, viemmekö yhteiskunnan vähempiosaisilta ja annamme lisää heille, joilla jo ennestään on. On arvovalinta, pidämmekö huolta laadukkaista julkisista palveluista, vai annammeko sen kaiken voitonteon välineeksi monikansallisille pörssiyhtiöille. Me voimme valita, ettei terveydellä saa tehdä voittoa, vaan julkinen hoitaa.

Minun päätöksentekoani ohjaavat arvot: tasa-arvo, solidaarisuus, vapaus. En voi hyväksyä eriarvoisuutta missään muodossa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tulee läpäistä koko yhteiskunta. Epätasa-arvo on useimmiten kiinni sekä asenteista että rakenteista, ja tasa-arvon luominen on siksi pitkäjänteistä työtä. Maailma ei ole vielä valmis, ei Suomessa eikä maailmalla.

Minä haluan rakentaa ja vahvistaa meidän hyvinvointiyhteiskuntaa. Solidaarisessa yhteiskunnassa osataan asettua toisen ihmisen asemaan – Tehdä ihmisen näköisiä ja kokoisia päätöksiä. Solidaarisuus on minulle ennen kaikkea yhteisöllisyyttä ja inhimillisyyttä. Maailma on hyvin kova paikka ilman toistemme kunnioitusta.

Vapaus on ennen kaikkea yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja trampoliinimaista sosiaaliturvaa. Vapaassa yhteiskunnassa kaikki voivat hyvin, eivät vain vahvat. Vapaus ja tasa-arvo ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa. Ilman tasa-arvoa, ei ole vapautta.