Maria-Riitta Mällinen

Nainen Lapista hyvinvointivaltion puolella

Kohti maksutonta ja laadukasta varhaiskasvatusta

Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen vanhempien varallisuudesta tai taustasta riippumatta. Meidän on siirryttävä asteittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen. On erikoista, että koulutus on maksutonta peruskoulusta yliopistoon, mutta ihmisten elinpolun alkuvaiheen oppiminen on jäänyt maksulliseksi.

Jokainen perhe tietää itse, mikä omalle lapselle on parasta – kotona vai päivähoidossa oleminen. Usein myös perheen talous vaikuttaa tuossa päätöksenteossa, jolloin toinen vanhempi jää kotiin lasten kanssa, toisen tienatessa “molempien edestä”. Maksuton varhaiskasvatus mahdollistaisi suuremman valinnanvapauden perhekohtaisiin ratkaisuihin, eivätkä taloudelliset puitteet muodostaisi pakkoratkaisuja. Maksuton varhaiskasvatus vähentäisi lapsiperheiden köyhyyttä ja taloudellista ahdinkoa. 

Jokainen lapsi ansaitsee parhaan mahdollisen alun elämälle. Vaikka pienet oppivat leikin lomassa, ei sen voimaa tule väheksyä, vaan enemmin nostaa kaikkein arvokkaimpaan asemaan. Laadukas varhaiskasvatus pohjautuu osaavaan ja riittävään henkilökuntaan. Sanna Marinin hallitus on palauttanut subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja pienentänyt ryhmäkokoja.

Rovaniemellä ongelmana on kuitenkin sijaisten riittävyys. Meidän on otettava käyttöön sijaispooli myös varhaiskasvatuksessa, jolloin olisi vakituisia työntekijöitä, jotka sijaistavat tilanteen mukaan eri yksiköissä. Ylipäätään Rovaniemen kaupungin tulee olla hyvä ja houkutteleva työnantaja.