Maria-Riitta Mällinen

Nainen Lapista hyvinvointivaltion puolella

Jokaiselle nuorelle harrastus

Miten saisimme nuoret liikkeelle, oppimaan uusia taitoja, lisää yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunnetta? Vastaus on: mielekkäällä yhdessä tekemisellä ja harrastusten kautta. Valitettavasti monella nuorella orastava hyvä harrastus loppuu syystä tai toisesta. Joskus tähän on inhimillinen syy, jokin asia lakkaa vain kiinnostamasta, tai kaveripiirissä tulee uusia tuulia. Yhteiskunnan on kuitenkin osaltaan tehtävä harrastamisesta ja uusien harrastusten löytämisestä mahdollisimman helppoa. 

Harrastaminen on voitava kytkeä koulupäivän yhteyteen. Kyse koulujen ja viime kädessä kunnan panostuksista harrastusmahdollisuuksiin koulupäivän yhteydessä, sekä esimerkiksi kuljetusten järjestämisestä. Harrastetakuussa nuoret saavat itse päättää, mitä harrastuksia koululla on päivän päätteeksi.

Ajatuksena on ennen kaikkea mahdollistaminen, ei pakottaminen. Jokainen nuori on erilainen, ja nuorten maailma erilainen kuin meidän aikuisten, tai aiempien nuorten. Siksi on tärkeää antaa nuorten päättää, osallistaa heitä, eikä  sanella ja holhota. Kyse on mahdollisuuksien tarjoamisesta.

Sanna Marinin hallitus on aloittanut kokeilun, joka takaa jokaiselle peruskoululaiselle harrastuksen. Rovaniemi on tässä Suomen mallin pilotissa kahdella koululla. Pilotti tulee laajentaa kaikkiin Rovaniemen peruskouluihin.