Maria-Riitta Mällinen

Ehdolla eduskuntaan Lapista numerolla 22

Tekoja kiusaamisen vastaiseen työhön

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus syrjimättömyyteen ja koskemattomuuteen. Silti kiusaaminen tuntuu jääneen osaksi yhteiskuntaa, vaikka kaikkien tahtotila on pyrkiä sen poistamiseen.

Kiusaamisella on pitkät varjot, se on yhteydessä päihteiden käytön lisääntymiseen, yksinäisyyteen ja masennukseen. Kouluissa ja yhteiskunnassa laajemminkin on oltava osaamista, aikaa ja resursseja puuttua lasten ja nuorten pahoinvointiin nopeasti ja matalalla kynnyksellä.

Marinin hallitus on julkaissut ohjelman, jossa on 14 toimenpidettä, joilla voimme päästä kohti kiusaamisen nollatoleranssia. Erityisen tärkeää on vahvistaa koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Kiusaamisen tunnistamiseen ja koulupudokkuuden ehkäisemiseen tulee panostaa sekä opettajien perus- että täydennyskoulutuksessa.

Jokaiseen kuntaan tulee yhteistyössä koulun, kotien ja opetusviranomaisten kanssa tehdä kiusaamisen ehkäisyn verkkosivusto. Vakavan väkivallan ja kiusaamisen ehkäisyyn tarkoitettu Ankkuritoiminta liitetään osaksi koulujen kiusaamisen vastaista toimintaa.

Lukioissa ja ammattiopistoissa luodaan ohjelmia hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen sekä ryhmäytymiseen. Jokaisella korkeakoululla tulee olla ohjeet epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseen.

Lukion ja ammattikoulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle.

Näin ystävänpäivän aikoihin on tärkeää muistaa myös se, että kiusaaminen ja yksinäisyys ovat myös länsä monen ihmisen elämässä. Ja meistä jokainen voi tehdä pieniä ja suuria tekoja niiden vähentämisessä.