Maria-Riitta Mällinen

Nainen Lapista hyvinvointivaltion puolella

Perhevapaauudistuksella tasa-arvoa ja joustavampaa arkea

Suomessa on vuosikausia puhuttu siitä, kuinka kasvatusvastuu kuuluu yhtäläisesti molemmille vanhemmille. Kuitenkin pienten lasten kotona hoidosta suurimman vastuun ajallisesti kantavat äidit: vuonna 2019 naiset käyttivät 89 prosenttia vanhempainrahapäivistä. Nyt viimein perhevapaat uudistetaan.

Perhevapaa pitenee ja valintamahdollisuudet paranevat, kun vapaita voi käyttää entistä joustavammin. Uudessa mallissa vanhempainrahaa voi käyttää yhtäjaksoisesti noin 14 kuukautta tai vapaavalintaisen pituisina jaksoina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta.

Tämä on selkeä parannus nykyiseen tilanteeseen, jossa vanhempainraha päättyy lapsen ollessa noin 9 kuukauden ikäinen. Uudessa mallissa on myös varattu molemmille vanhemmille yhtä pitkä perhevapaakiintiö.

Uudistuksessa huomioidaan erilaiset perhemuodot ja perheiden erilaiset tilanteet. Keskiössä on lapsen etu: lapsen oikeus saada hoivaa ja huolenpitoa riippumatta perhemuodosta tai vanhempien sukupuolesta. Esitys perhevapaiden uudistamiseksi on lähtenyt lausuntokierrokselle ja uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022.

Perhevapaauudistus lisää lasten yhdenvertaisuutta, perheiden hyvinvointia sekä vanhemmuuden tasa-arvoa. Lisäksi lapsiperheille saadaan joustavampaa arkea. Maailmaa voi muuttaa, tarvitaan vain rohkeita tekoja.

Eeva-Maija Väisänen
Lapin Demarinaisten puheenjohtaja

Maria-Riitta Mällinen
Lapin Sosialidemokraattien puheenjohtaja