Maria-Riitta Mällinen

Ehdolla eduskuntaan Lapista numerolla 22

Onko sisäministeri unohtanut Pohjois-Lapin? / Leago sisáššiid ministtár vajálduhttán Davvi- Suoma?

Koronaviruksella ja sen leviämisen ehkäisyn toimenpiteillä on ollut tänä keväänä suuria vaikutuksia. Moni asia on muuttunut, jotkut ovat joutuneet etätöihin, toiset lomautetuiksi. Koronavirus on tuonut muutoksia myös valtakunnan rajoilla.

Ruotsissa on Suomeen nähden hyvin erilainen koronapolitiikka, mutta maiden rajat eivät ole olleet niin tiukasti kiinni kuin Suomen ja Norjan välinen raja. Ylä-Lapissa Norjan raja on ihmisten jokapäiväisen elämän ja kanssakäynnin kannalta ollut yhtä näkymätön kuin Ruotsin raja Tornionlaaksossa.

Sukulaisia ja jopa perheitä asuu molemmin puolin rajaa, samoin kauppaa käydään tiiviisti rajan yli. Norjan rajan tiukka sulku aiheuttaa ongelmia käytännön asioissa, esimerkiksi hautajaisten tai ristiäisten suhteen, tai kun haluaisi käydä katsomassa läheistään sairaalassa. Inhimillisen tilanteen mukaan rajan sulku on voinut vähän joustaa, mutta tällöinkin hyvin kankeasti.

Rajakaupan merkitys Enontekiön ja Utsjoen kunnille on todella merkittävä yhteisöveron näkökulmasta, ja rajakauppa on pohjoisimpien kuntien merkittävimpiä elinkeinoja. Tämän takia on ihmeellistä, ettei sisäministeriö ole osoittanut näkyvää aktiivisuutta Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan välisen vapaan liikkuvuuden kuplan perustamiseksi Viron tapaan.

Toivomme sisäministeri Ohisalolta aktiivisuutta. Norjan kanssa on aloitettava neuvottelut yhteisen kuplan muodostamiseksi Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan välille. Pohjoisimman Norjan ja pohjoisimman Suomen tilanne koronaviruksen suhteen on samankaltainen, ja puolestaan hyvin erilainen verrattuna esimerkiksi Ruotsin tai pääkaupunkiseudun.
Silti Viron rajalle on jo muodostumassa avoin alue ja myös Ruotsin rajan yli kulkee väkeä lisääntyvässä määrin ilman painavaa perustetta. Pohjoisimmassa Lapissa on herännyt aiheellinen kysymys, ovatko kaikki suomalaiset tässä suhteessa tasa-arvoisessa asemassa?

Koronavirusa leavvama eastindoaimmat leat dán giđa buktán stuorra hehttehusaid. Máŋga ášši leat nuppástuvvan, muhtumat gártan gáiddusbargui, nuppit fas biddjon lupmui iežaset bargosajis. Koronavirus lea buktán maid nuppástusaid riikka rájaid ala.

Ruoŧas lea Suoma ektui hui earálágan koronapolitihkká, muhto riikkaráját eai leamaš nu garrasit gitta go Suoma ja Norgga gaskasaš rádjá. Davimus Sámis Norgga rádjá lea olbmuide beaivválaš eallima ja viiddis bearašoktavuođa dáfus leamaš seammá oaidnemeahttun go Ruoŧa rádjá Durdnosleagis.

Fuolkkit ja bearrašat orrot goabbáge bealde rájá ja gávppášeapmi guktuid bealde rájá leamašan juo don doložis. Norgga rájá gidden dagaha váttisvuođaid geavatlaš áššiin, ovdamearkan hávdádusaid ja risttašemiid ektui, dahje dalle go galggašii beassat galledit lagaš olbmo buohcceviesus. Olmmošlaš sierra diliid ektui rádjágiddema lea sáhttán vehá rahpat, muhto dallege ášši leamaš oalle mohkkái.

Rádjágávppi mearkkašupmi Eanodaga, Ohcejoga ja Anára gielddaide lea duođaid máinnašan veara servodatvearu ja ealáhusaid bealis. Danin lea imaš, ahte sisáššiidministeriija ii leat čájehan oinnolaš doaimmalašvuođa Davvi- Suoma ja Davvi- Norgga gaskasaš friija johtaleami guovlun seammá láhkái go lea ásahan Suoma ja Estteeatnama gaskii.

Mii sávvat ministtar Ohisalos doaimmalašvuođa álggahit ráđđádallamiid Norggain ásahit oktasaš rádjarasttildanpolitihka Davvi- Suoma ja Davvi- Norgga gaskii. Davimus Norgga ja davimus Suoma dilli koronavirusa ektui lea seamma sullasaš, ja hui earálagan go dan veardida vaikkeba Ruŧŧii dahje oaivegávpotguvlui.

Dattetge Estteeatnama rádjái lea šaddamin rabas guovlu ja maid Ruoŧa rájá rastá besset eanet aht eanet olbmot johtalit almmá vuođustusaid. Davimus Sámis lea badjánan áibbas rivttes gažaldat, leatgo buot Suoma ássit dásseveardásasaš sajádagas Suomas?

Tekstin on saameksi kääntänyt Maria Sofia Aikio.