Maria-Riitta Mällinen

Nainen Lapista hyvinvointivaltion puolella

Vapputervehdys: Pidetään huolta ja pidetään kaikki mukana

Hyvä toveri. Elämme poikkeuksellisia aikoja. Moni asia on muuttunut tänä keväänä, me kaikki olemme joutuneet joustamaan normaaleista arjen rutiineista. Olemme joutuneet ajattelemaan kokonaan uudelleen työt, koulut, päivähoidon ja jokapäiväiset askareet. Jotkut asiat ovat silti pysyviä, kuten vappu – työväen juhla.

Koska elämme ja toimimme koronan vuoksi etäyhteyksien varassa ja normaalit vapun riennot juhlineen, marsseineen ja puheineen ovat peruttu, niin haluan omalta osaltani ja Lapin sosialidemokraattisen piirin puolesta lausua sinulle vapputervehdyksen.

Haluan ihan ensimmäiseksi kiittää. Kiitän työntekijöitä, jotka olette koronakriisin eturintamassa: sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä, varhaiskasvatuksen työntekijöitä ja kaikkia palvelualoilla työskenteleviä. Arjen kannalta on tärkeää, että apteekista saa edelleen lääkkeitä ja että kaupasta saadaan ruokaa, tai vaikka sitä kuuluisaa vessapaperia.

On arvokasta, että yhteiskunnan kriittisimmät osat ja ihmisten perustarpeista huolehtivat alat toimivat poikkeusoloissakin. Siksi kiitos kuuluu jokaiselle eturintamassa työskentelevälle. Kiitos!

On valitettavaa, että monella on tänä keväänä arki muuttunut myös lomautuksen vuoksi. Suomessa on tällä hetkellä yli 150 000 lomautettua. Toisille lomautus voi olla helpotus, koska ei tarvitse vaarantaa omaa tai läheistensä terveyttä. Joillekuille koronakriisi voi jopa mahdollistaa helpottavan tauon arjen oravanpyörässä.

Hyvin monille lomautus kuitenkin on merkittävä taloudellinen pudotus, joka aiheuttaa huolta toimeentulosta ja tulevaisuudesta. Erityisesti nuorten aikuisten kohdalla huoli toimeentulosta on tämän kriisin aikana lisääntynyt. Toivon todella, että hallituksen voimakkailla tukitoimilla lomautukset jäisivät lyhytaikaisiksi ja mahdollisimman moni pääsisi pian takaisin työn ja toimeentulon piiriin.

Toverit.

Nyt on aika vahvistaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Olemme nähneet, kuinka yhteiskuntamme on pystynyt ottamaan kriisin vastaan. Kaikessa ei ole onnistuttu täydellisesti, se on hyvä tunnistaa. Mutta iso kuva kuitenkin on, että olemme pystyneet varautumaan viruksen leviämiseen ja tekemään hallittuja rajoitustoimia. Olemme pystyneet säästämään ihmishenkiä, vaikka yhteiskunnan äkkipysäys onkin ollut kova taloudellinen isku.

Rajoitustoimet, sosiaalinen eristäytyminen ja jokaisen meistä arjessa tekemät viruksen leviämistä ehkäisevät toimet ovat itse asiassa toimineet niin tehokkaasti, että koronatilanne on Suomessa odotuksiakin paremmin hallinnassa. Ja mikä tärkeintä, terveydenhuollon kapasiteettia vaikuttaisi riittävän hyvin kaikille hoitoa tarvitseville. Meillä ei tulla näkemään kodittomien tai vähävaraisten joukkohautoja niin kuin Yhdysvalloissa.

Yksi yhteiskunnan toimivuuden mittari onkin, miten se toimii poikkeusoloissa. Olemme toistaiseksi onnistuneet kriisin hoidossa hyvin. Ja vaikka se onkin vaatinut suuren taloudellisen, inhimillisen ja sosiaalisen hintalapun, niin voimme luottaa siihen, että kansakuntana tulemme selviämään tästä kriisistä.

Rajoitusten poistuessa ja sosiaalisen elämän palatessa normaaliksi, jälleennäkemisen ja -kokemisen riemu on varmasti suurta. Sen aika ei kuitenkaan ole ihan vielä, meidän pitää vielä jaksaa rajoitustoimia ja epävarmuutta jonkin aikaa.

Koronakriisi koettelee myös perheitä. Jos perheellä on ollut arjen haasteita jo aiemmin, ovat ne todennäköisesti vain kärjistyneet. Jos perheen kuviossa on päihteitä tai lähisuhdeväkivaltaa, tilanne voi olla entistä huonompi. Sosiaalihuolto ja matalan kynnyksen palvelut ovat olleet kuormittuneita jo aikaisemmin.

Olen kuitenkin ilahtunut niistä hyvinvointia edistävistä toimista, joita on tehty monissa kunnissa: ikäihmisille soitetaan ja ruoka-apua tarjotaan. Nuorisotyö on muuttanut muotoaan, ja jopa varhaiskasvatusta tehdään etänä. Moni hyvinvointiyhteiskunnan elementti ei ole jäänyt laakereilleen, vaan on ottanut aimo harppauksen digiloikkaa. Nämä nyanssit ovat toiveita herättäviä, pidämme huolta lähimmäisestä ja turvaverkot toimivat poikkeusoloissakin.

On sanomattakin selvää, että nykyinen tilanne haastaa hyvinvointiyhteiskunnan. Niin teki myös 1990-luvun lama. Muistan itsekin ne vaikeat ajat ja leikkauspolitiikan. Nyt olemme samojen asioiden äärellä. Meidän on nyt tehtävä valintoja, millä keinoilla vastaamme kriisiin ja millä työkaluilla nousemme jälleen. 1990-luvun leikkauspolitiikalle ei ole sijaa.

Valtio ottaa nyt suurta vastuuta, ja kantaa taloudellista taakkaa. Yrityksille ja kunnille tehdään tukipaketteja, jotta emme ajautuisi irtisanomisten, konkurssien ja räjähtävän työttömyyden tielle.

Uskon vahvaan Pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan, joka kriisitilanteissa pystyy toimimaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Kun tilanne normalisoituu, emme voi alkaa sitä murentaa talouden nimissä. Nyt kriisiaikana terveys on asetettu talouden edelle. Myös normaaliaikoina, talouden kasvun tulee olla väline hyvinvoinnin lisääntymiselle. Se on hyvinvointiyhteiskunnan mitta.

Ystävät

Meidän tulee pitää kiinni rakenteellisista uudistuksista. Olemme sen velkaa tuleville sukupolville. Oppivelvollisuuden pidentäminen, hoitajamitoitus ja ilmastotoimet tulee hoitaa maaliin tällä hallituskaudella. Nyt ei ole oikea aika laistaa pitkän aikajänteen tavoitteista, sillä koronakriisi on ajassa ja muuttuvassa maailmassa vain pieni sivujuonne. Ilmastonmuutosta ei ole peruttu, eivätkä tarpeet rakenteellisille uudistuksille katoa minnekään. Talouden näkökulmasta myös sote-uudistus on erittäin tärkeä.

Rakas toveri.

Vaikka välillä on ikäviä uutisia, kun koronaan kuolleiden määrä nousee ja epävarmuutta on ilmassa paljonkin. Haluan muistuttaa, että aurinko nousee huomennakin. Me tulemme selviämään tästä kansakuntana. Moni joutuu koronaviruksen sairastamaan, mutta onneksi suuri osa vain lievillä oireilla. Inhimillisesti jokainen koronavirukseen menehtynyt on jonkun läheinen, jonkun rakas.

Pidetään siis huolta lähimmäisistä, autetaan toinen toisiamme – Vaikka joudumme olemaan fyysisesti etäällä, niin ollaan henkisesti sitäkin lähempänä.

Me sosialidemokraatit haluamme pitää kiinni siitä, että tulemme selviämään tästä oikeudenmukaisella tavalla. Pidetään huolta ja pidetään kaikki mukana.

Hyvää ja aurinkoista vappua!

Hauskaa vappua!