Maria-Riitta Mällinen

Nainen Lapista hyvinvointivaltion puolella

Marinin hallitus oikealla uralla

Keväällä uusi hallitus – Rinteen ja sittemmin Marinin hallitus aloitti työnsä. Odotukset ovat olleet korkealla, ja hiljalleen päätökset alkavat näkyä. Rinteen ja Marinin hallitusten yksi keskeisimmistä ajatuksista on tehdä ihmisten hyvinvointia parantavia ja arkea helpottavia päätöksiä. Näin me olemme hallituksessa myös toimineet.

SDP nosti eduskuntavaalien alla esille useita tavoitteita. Aina asiat eivät tapahdu nopeasti, vaan vievät aikaa, kuten esimerkiksi oppivelvollisuuden pidentäminen ja sote-uudistus. Jotkin asiat ovat nopeammin toteutettavissa. Esimerkiksi tämän vuoden alusta pieniä eläkkeitä ja perusturvaa korotettiin – Aivan kuten lupasimme. Seurauksena yli 600 000 suomalaisen eläke paranee. Lisäksi tehoton ja epäoikeudenmukainen aktiivimalli puretaan – Niin kuin lupasimme. Myöhemmin keväällä jokaisen lapsen yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen palautuu, ja ryhmäkokoja pienennetään. Koulutuksen rahoitus kasvaa kaikilla koulutusasteilla ja peruspalvelujen rahoitus vahvistuu.

Vanhustenhoidon hoitajamitoitus 0,7 tulee lakisääteiseksi. Siihen tarvitaan siirtymäaika, jotta muutos on realistinen. Keskeisintä on, että hoitajamitoituksesta päätetään, jolloin se saadaan myös konkretisoitumaan, eikä se jää toiveiden varaan. Hallitus tulee myös tekemään toimia työllisyyden nostamiseksi, ja koulutukseen panostetaan taloudellisesti. Ilmastotekoja tullaan tekemään niin, että myös lappilaiset pystyvät olemaan talkoissa mukana. Hallituksen talouspolitiikan päämääränä on ihmisten hyvinvointi. Kaikki uudistukset tullaan tekemään niin, ettei kuntien tehtäviä lisätä ilman rahoitusta.