Maria-Riitta Mällinen

Nainen Lapista hyvinvointivaltion puolella

Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi

Puheenvuoroni budjettivaltuustossa aiheesta henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi

Aivan ensimmäiseksi sos.dem. ryhmä haluaa kiittää Rovaniemen kaupungin työntekijöitä. Joustoa, stressin sietokykyä ja muutokseen sopeutumista on vaadittu tänä vuonna, kun meillä on ollut yt-neuvottelut ja toisaalta valmistellaan organisaatiouudistusta. 

Tässäkin talousarviossa esiin nostetut strategiset painopisteet ovat saattaneet jäädä enemmän haaveeksi. Hyvä, että ne on kuitenkin laitettu ylös – ja tavoitellaan korkeaa työhyvinvointia ja ymmärretään, että palvelun hyvä laatu on kiinni myös onnistuneesta henkilöstöpolitiikasta ja riittävistä resursseista.

Sairauspoissaolojen vähentäminen tulee olla meidän tavoite. Parhaiten siihen pystytään vaikuttamaan lisäämällä työhyvinvointia. Syyllistämisellä puolestaan ei päästä pitkälle.

Antti esitteli äsken, mitä jo nyt on tehty. Kiitos tästä esittelystä! 

Meillä tulee olla terveet tilat. Aivan perusasia, jos halutaan, että sairauspoissaolot vähenevät. 

Jokainen huonon sisäilman takia sairastunut on turha. Näsmäntien palvelutalo viimeaikaisin esimerkki – onneksi ratkaisu tulee nyt ensi vuonna. 

Meidän tulee reagoida nopeammin sisäilmaongelmiin yhdessä työterveyshuollon, tilapalvelukeskuksen ja henkilöstöhallinnon kanssa ja nopeuttaa väestötilojen löytymistä. Onhan terveet tilat tärkeitä muillekin tilojen käyttäjille: oli sitten kyse koulusta tai terveyskeskuksesta.

Kulttuuri- ja liikuntasetelistä on puhuttu paljon, koska sen poistaminen oli yksi yt-neuvotteluiden asioista. Jos kaupunki haluaa olla houkutteleva työnantaja, meillä tulee olla edes jotain etuja. Siksi pidän hyvin harmillisena, että ensi vuodelle kulttuuri- ja liikuntaetu on 0 euroa. Se siitä jaksamiseen ja hyvinvointiin panostamisesta. 

Kaupunginhallituksessa esitimme, että ensi vuodelle etu olisi säilynyt ennallaan. Äänestyksessä kaupunginhallituksen päätökseksi tuli, että etu on 0 euroa ja palautuu taas 2021 – toivottavasti tämä todellakin on näin. 

Tämän lisäksi me kannustamme palkattomien vapaiden käyttöön – ja nipistämme sijaisten palkkaamista, jos vain mahdollista. Voi vain kysyä, kuinka tämä tukee henkilöstön jaksamista ja riittävien resurssien turvaamista. Jos työntekijät ovat jatkuvalla syötöllä aivan äärirajoilla, vaikuttaa se palveluiden laatuun ja sairauslomien lisääntymiseen.

Kannustakin hyvään henkilöstöpolitiikkaan: määräaikaisten työntekijöiden vakinaistamiseen ja sijaisboolien laajentamiseen.