Maria-Riitta Mällinen

Nainen Lapista hyvinvointivaltion puolella

Tulevaisuuden julkiset palvelut

Vahva hyvinvointivaltio edellyttää vahvaa valtiota, runsasta palveluverkkoa ja toimivaa sosiaaliturvaa. Meidän on kyettävä uudistamaan palveluita ja säilyttämään ihmisten luottamus niihin. Julkisen sektorin on oltava pääasiallinen palveluiden tuottaja. Yksityinen sektori toimii hyvänä täydentäjänä. Ihmisten tarvitseman hoidon ja hoivan ei lähtökohtaisesti pitäisi olla keino tehdä rahaa. Jos hoivassa ja hoidossa asetetaan voitonteko ja tehokkuusvaatimukset liian korkealle, siitä kärsivät ensimmäisenä yhteiskunnan kaikkein heikompiosaiset. Jokaisella on oikeus inhimilliseen ja turvalliseen ikääntymiseen. Hoitajamitoitus on kirjattava lakiin, ja hoidon laadunvalvontaan on panostettava. Palveluiden on oltava helposti saavutettavissa ja hoivan äärelle on päästävä nopeasti, kun tarve ilmenee.

Tässä kulmakivinä ovat joustavat hoitoketjut ja toimivat järjestelmät. Digitalisaation mahdollisuuksiin on syytä tarttua, mutta ketään ei saa jättää hoivan ulkopuolelle, jos osaamista digiasioista ei ole. Digiloikka vaatii osaamisen siirtämistä, helppokäyttöisiä laitteita ja koulutusta. Täytyy myös muistaa, ettei tietotekniikka voi koskaan täysin korvata ihmistä.

  • Julkisten palveluiden on oltava laadukkaita, tehokkaita ja luotettavia
  • Jokaisella on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen ja turvalliseen ikääntymiseen
  • Jokaisella on oltava helppo päästä hoidon äärelle
  • Uusilla toimintatavoilla parempia palveluita: Joustavat hoitoketjut, keskenään puhuvat järjestelmät ja digitaalisuuden mahdollisuudet
  • Digiloikka vaatii myös tukea ja helppokäyttöisiä laitteita – Ei syrjäytetä ketään teknologian ulkopuolelle