Maria-Riitta Mällinen

Nainen Lapista hyvinvointivaltion puolella

Perheiden hyvinvointi keskiöön

Lapsiperheköyhyys on kasvanut entisestään, nuoret voivat pahoin, syntyvyys laskee edelleen. Nuoret eivät luota tulevaisuuteen. Miksi luottaisivatkaan: onhan ennakoitavissa, että 80-luvulla syntyneiden toimeentulon taso jää pienemmäksi kuin vanhempiensa. Tarvitaan toivoa paremmasta, ja konkreettisia toimia, joilla nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvointia voidaan parantaa. Asetetaan siis perheiden hyvinvointi keskiöön.

Tarvitaan toimia:

  • Ennakoivaa turvaa, palveluita ja hyvinvointia – Ei odotella isoja ongelmia, kriisejä ja syrjäytymistä
  • Huono-osaisuuden ja näköalattomuuden periytyvyys katkaistava – Jokainen ansaitsee olla osallinen hyvinvointivaltiossa
  • On panostettava koulutukseen ja korkeaan osaamiseen. Se on tulevaisuusinvestointi, jonka avulla sekä yksilö että yhteiskunta menestyvät

Ja uudistuksia:

  • Oppivelvollisuuden pidentämisellä ja maksuttomalla toisella asteella pidetään jokaisesta nuoresta huolta
  • Tarvitaan perhevapaauudistus tasaamaan vanhemmuuden kustannuksia.
  • On siirryttävä vaiheittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen