Maria-Riitta Mällinen

Nainen Lapista hyvinvointivaltion puolella

Hallituksen leikkaukset lisäävät lapsiperheköyhyyttä

Monessa perheessä on pian edessä vaikeita tilanteita, jos Orpon hallituksen ajamat sosiaaliturvaleikkaukset viedään läpi. Esimerkiksi asumistuen leikkaukset tarkoittavat pahimmillaan satojen eurojen tulonmenetystä kuussa lapsiperheille, joissa joudutaan jo nyt laskemaan tarkkaan jokainen euro.

SOSTE:n mukaan pienituloisten määrä tulee lisääntymään ensi vuonna noin 40 000 ihmisellä hallituksen leikkausten myötä. Heistä noin 12 700 on lapsia. Toimeentulotukeen joutuu turvautumaan 47 000 ihmistä enemmän kuin tänä vuonna.

Asumistuen leikkaukset koskettavat kaikkia tuen saajia, mutta eniten leikkauksista kärsivät pienipalkkaiset työntekijät, kuten siivoojat, vartijat, lastenhoitajat, kaupan ja ravintola-alan työntekijät. Monet heistä ovat jo nyt pienituloisten lapsiperheiden elättäjiä.

Isku on ankarin yksinhuoltajille. Esimerkiksi Helsingissä asuva, osa-aikatyötä tekevä yksinhuoltaja menettäisi asumistuki- ja työttömyysturvaleikkausten myötä yli 400 euroa kuussa.

Pahimmassa tapauksessa saman perheen kohdalle osuukin useita eri leikkauksia, jos samaan aikaan leikataan asumistukea ja työttömyysturvaa sekä poistetaan työttömyysturvan lapsikorotus. Lisäksi työttömyysturvan 300 euron suojaosuus poistetaan, mikä heikentää kannustusta lyhyiden työpätkien vastaanottamisesta.

Täysin kohtuuttomia tilanteita pääsee syntymään, koska hallitus päätti sosiaaliturvaleikkauksista tekemättä ensin kunnollista vaikutustenarviointia päätöksistään. Valtiovarainministeri Purra on myös jo ilmoittanut (Yle A-studio 20.9.), että hallitus ei ole aikeissa perua leikkauksia, vaikka vaikutustenarvioinnissa kävisi ilmi, että ne lisäisivät lapsiperheköyhyyttä.

Samalla kun Orpon hallitus on ajamassa satoja perheitä ahdinkoon, sillä on kuitenkin rahaa alentaa suurituloisimpien verotusta jopa 2 000 eurolla vuodessa, eli lähihoitajan tai vartijan kuukausipalkan verran.

SDP:n mielestä nyt on mietittävä, että mikä on kohtuullista. Suurituloiselle satojen eurojen lisäys kuussa ei tunnu missään, mutta pienituloisen arjessa satojen eurojen menetys tuntuu merkittävästi.

On selvää, että valtiontaloutta täytyy vahvistaa, mutta se on tehtävä oikeudenmukaisesti ja niin, että heikoimmassa asemassa olevista pidetään huolta. 90-luvun lamassa myös hyvätuloiset osallistuivat talkoisiin maksamalla enemmän veroja. Orpon hallitus on kuitenkin valinnut toisen tien.

SDP tulee esittämään oman vaihtoehtonsa hallituksen budjetille syksyn aikana. SDP:n vaihtoehdossa valtiontaloutta vahvistetaan yhtä paljon kuin hallituksen esityksessä, mutta oikeudenmukaisemmin. Kyse on arvoista.