Maria-Riitta Mällinen

Nainen Lapista hyvinvointivaltion puolella

Ovatko sotepalvelut yksityisten toimijoiden armoilla?

Useissa Lapin kunnissa on laajalti siirrytty ostamaan sote- ja varhaiskasvatuspalveluita yksityisiltä toimijoilta.

Rovaniemi esimerkiksi on jo vuosia kasvattanut palveluseteliä käyttäen yksityisen palvelutuotannon osuutta ikäihmisten palveluasumisessa ja tehostetussa palveluissa merkittävästi suhteessa omaan tuotantoon. Olemme demareina jokaisen päätöksen yhteydessä tuoneet esille tähän liittyviä riskejä, mutta valitettavasti meidän huolta ei ole otettu riittävän vakavasti.

Nyt riskit ovat toteutuneet. Yksi toimija on lähtenyt kiristyslinjalle. Vaikka Rovaniemi on nostanut merkittävästi sekä tehostetun palvelusetelin että tavallisen palvelusetelin arvoa niin sekään ei riittänyt toimijalle vaan se irtisanoutui palvelusetelituottajuudesta. Perusteluina toimijalla on se, että henkilöstömitoitus ja henkilöstön palkkojen yleiskorotukset aiheuttavat heille kustannusten kasvua. Vai eikö toimija enää pysty tuottamaan sellaisia voittoja, joita omistajat vaativat?

Myös varhaiskasvatuksessa on vähitellen kasvatettu palveluseteliyrittäjien määrää. Vastikään riskejä realisoituikin, mutta onneksi vielä silloin lakkautettujen päiväkotien lapset pystyttiin siirtämään omiin yksiköihin.

Huolenaiheemme ovat nyt sekä ikäihmiset, lapset että muut palvelun tarvitsijat. Joutuvatko he tahtomattaan isojen kansainvälisten yritysten pelinappuloiksi? Onko heidän tarvitsemansa palvelu turvattua jatkossakin? Voimmeko me päättäjinä välittää heille viestin, että ei huolta me hoidetaan tämäkin?

Meidän demareiden tavoitteena on, että hyvinvointialueen palvelut ovat saavutettavissa sekä laadukkaasti ja pääsääntöisesti omina palveluina tuotetut. Yksityinen sektori voi toimia täydentäjänä. Haluamme myös, että tuleva työnantaja aidosti huolehtii koko henkilöstönsä jaksamisesta ja hyvistä työehdoista. Paikalliset pienyrittäjät voivat parhaimmillaan toimia niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin suhteen paremmin kuin kasvottomat suuryrityksen voittotavoitteineen. Kiinteä osa asiakkaiden palveluketjuja ovat myös tukipalvelut kuten ruoka ja siivous. Näiden palveluiden tuottamistapa on syytä miettiä perusteellisesti huomioiden aluetaloudelliset vaikutukset.

Yhteiskirjoitus valtuustoryhmän puheenjohtajana Rovaniemen kunnallisjärjestön puheenjohtajan Terhi Heikkilän kanssa.