Maria-Riitta Mällinen

Nainen Lapista hyvinvointivaltion puolella

Jutta Urpilainen olisi erinomainen tasavallan presidentti

Seuraava tasavallan presidentti aloittaa työnsä hyvin erilaisessa maailmanpoliittisessa tilanteessa kuin aiemmat. Presidenttiä ei enää määritä hänen Venäjä-suhteensa, vaan Suomen seuraavan presidentin on pystyttävä neuvottelemaan luontevasti monien kumppanimaiden kanssa.

On Suomen etu, että Suomen seuraava presidentti on jo valmiiksi maailmalla tunnettu ja luotettavana pidetty henkilö. Tarvitsemme presidentin, jonka ei tarvitse alkaa etsiä puhelinluettelosta valtiojohtajien puhelinnumeroita, vaan hänellä on ne hallussa jo valmiiksi. Tässä Jutan monipuolinen kokemus on eduksi.

Vaikeina aikoina presidentin tehtävää ei ole aikaa harjoitella. Kansainvälisten kumppanuuksien komissaarina Jutta Urpilainen on vastannut EU:n suhteista 126 valtioon ympäri maailman. Viimeisimpänä hän on neuvotellut EU:n puolesta yhteistyösopimuksen EU:n ja 79 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtion välillä. Tasavallan presidentin rooliin astuminen olisikin luontevaa jatkumoa Urpilaisen nykyiselle työlle.

Tarvitsemme presidentin, jolla on rohkeutta olla edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Jutta Urpilainen on näyttänyt uransa aikana jo useaan kertaan, ettei pelkää uusiin haasteisiin tarttumista tai vaikeisiin paikkoihin astumista. SDP:n ensimmäisenä naispuolisena puheenjohtajana, Suomen ensimmäisenä naispuolisena valtiovarainministerinä sekä ensimmäisenä naispuolisena EU-komissaarina hän on todellinen lasikattojen rikkoja.

Jutta Urpilainen olisi erinomainen valinta tasavallan presidentiksi. Jutta on eurooppalaisuuteen sitoutunut punavihreä nainen, jolla on pitkä kokemus politiikasta ja vahva ulkopolitiikan osaaminen.

Presidentin on uskallettava olla myös arvojohtaja. Suomi tarvitsee presidentin, joka kertoo arvoistaan avoimesti ja jolla on rohkeutta vaatia, että suomalaisessa yhteiskunnassa ketään ei jätetä. Presidentin tehtävänä ei ole jakaa kansaa tai ajaa vain vahvimpien ja menestyvimpien etuja, vaan olla aidosti tavallisten kansalaisten puolella ja yhdistää ihmisiä. Myös tästä syystä valintani seuraavaksi tasavallan presidentiksi on Jutta Urpilainen.