Maria-Riitta Mällinen

Nainen Lapista hyvinvointivaltion puolella

Skinnari ja Mällinen: Lapin valoisa tulevaisuus vaatii hallitusohjelmalta fiksuja ratkaisuja

Muutokset Euroopan turvallisuustilanteessa muuttavat myös Lapin asemaa. Naton ja Suomen kokonaisturvallisuudessa Lapin merkitys on keskeinen. Puolustuksen, huoltovarmuuden ja rajan lisäksi Lapin väyläverkko on tärkeässä roolissa. Lappi kytkee Pohjoisen yhteen taloudelliseen ja turvallisuuspoliittiseen kokonaisuuteen. Arktinen ja Lappi ei ole kaukana ja etäällä, vaan monella tapaa keskiössä.

Maailman muutos pitää siksi näkyä myös liikennepolitiikassa. Suomi tarvitsee uuden kansainvälisten yhteyksien strategian kaikissa liikennemuodoissa. Uusi maailmantilanne tarkoittaa myös sitä, että EU:n rahoitus ja tuki pohjoisen infrastruktuuriin tulee nostaa uudelle tasolle. Väyläverkon korjausvelan pienentäminen on muuttuneessa tilanteessa tärkeää. Pääraide tulee saada kaksiraiteiseksi ja pohjoisen poikittaisliikenteen edellytykset on saatava kuntoon. Toimiva poikittaisliikenne on myös yhteispohjoismainen intressi, ja työtä on siksi tehtävä Norjan ja Ruotsin kanssa.

Kaksoisraide Rovaniemelle parantaa pohjoista syöttöliikennettä. Lisäksi tarvitaan Kolarin radan sähköistäminen ja on kartoitettava raideyhteys Narvikiin. Nämä ovat tärkeitä turvallisuuden ja logistiikan kannalta. Matkailussa tarvitsemme monipuolisia lentoyhteyksiä eri puolille ja enemmän ympärivuotisuutta. Matkailuyrityksiä pitää kuunnella enemmän pohjoisessa ja matkailun kehittämiseen pitää uskaltaa tehdä parannuksia hallitusohjelmassa.

Tieliikenne sähköistyy ja myös raskas liikenne siirtyy pois fossiilisista polttoaineista. Lapin lentokentille lennetään sähköisillä lentokoneilla jo 2030-luvulla. On kaukaa viisasta tehdä sellaista infrapolitiikkaa, joka ottaa nämä kehityskulut huomioon yhdessä Norjan ja Ruotsin kanssa.

Halumme johtaa esimerkillä, emme harata vastaan. Vain siten voimme menestyä muuttuvassa maailmassa. Vihreä siirtymä ja hallittu muutos pois fossiilitaloudesta kohti uusiutuvia energiantuotantomuotoja, uutta teollisuutta ja vetytaloutta ovat Lapille ennen kaikkea mahdollisuuksia. Pohjoismainen yhteistyö on tässäkin voimaa.

Suomen ja Lapin menestys on kiinni korkeasta osaamisesta. Kansainvälistyminen yhdessä matkailun ja teollisuuden kanssa on elinehto. Kilpailu on kovaa ja siksi lappilaisten korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen kanssa pitää onnistua. Työvoiman koulutuksessa on lisättävä yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa, sillä tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet ovat läntisten naapurimaiden kanssa yhteisiä.

 

Maria-Riitta Mällinen
Lapin Sosialidemokraattien puheenjohtaja, SDP:n puoluehallituksen jäsen

Ville Skinnari
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri, SDP:n varapuheenjohtaja