Maria-Riitta Mällinen

Nainen Lapista hyvinvointivaltion puolella

Miten eriarvoisuutta voidaan torjua?

Eriarvoisuutta ei saa sietää.

Kokoomus on esittänyt vaihtoehtobudjetissaan merkittäviä leikkauksia sosiaaliturvaan. Suomessa on 130 000 köyhyydessä elävää lasta ja eriarvoisuus kasvanut – nämä eivät korjaannu leikkaamalla kaikkein pienituloisimmilta.

Erot suomalaisten varallisuudessa ovat kasvaneet. Ylimmän yhden prosentin varallisuus on jopa viisinkertaistunut viime vuosikymmeninä, kun taas suurimman osan varallisuus ei ole kasvanut lainkaan.

Yksi syy varallisuuden kasautumiselle on suomalainen verojärjestelmä, jossa ansiotulojen ja pääomatulojen verotus on erotettu toisistaan. Meidän sosialidemokraattien mielestä samansuuruisesta tulosta pitäisi maksaa saman verran veroa, onpa kyse sitten palkkatulosta tai pääomatulosta. Tilanne, jossa rikkain prosentti maksaa suhteellisesti vähemmän veroja kuin keskituloinen palkansaaja, on kaukana oikeudenmukaisesta.

Yksi keino korjata tilannetta olisi ottaa käyttöön yhtenäinen tuloverotus, jossa sekä ansiotuloja että pääomatuloja verotettaisiin samalla tavalla. Tämä paitsi lisäisi verotuksen oikeudenmukaisuutta, myös kannustaisi työntekoon.

Myös köyhyyden torjuntaan pitää tarttua päättäväisesti. Vaikka äärimmäinen köyhyys on Suomessa harvinaista, on köyhyyden pitkittyminen ongelma, jolla on haitallisia vaikutuksia erityisesti lapsiin. Köyhyysriski puolestaan koskettaa etenkin pitkäaikaistyöttömiä.

Paras tapa vähentää köyhyyttä on huolehtia riittävästä sosiaaliturvasta. Siksi esimerkiksi kokoomuksen esittämät leikkaukset sosiaaliturvaan pääasiassa hyvätuloisille suunnattujen veronkevennysten rahoittamiseksi ovat vastuuttomia ja pahentaisivat pienituloisten ahdinkoa.

Vahvasta hyvinvointivaltiosta huolehtiminen on tärkeää taistelussa eriarvoisuutta vastaan. Meidän tulee huolehtia siitä, että peruskoulun, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja vanhustenhoidon kaltaiset palvelut ovat kaikkien saatavilla aina tarvittaessa lompakon paksuudesta riippumatta. SDP on esittänyt lisäpanostuksia hoitojonojen purkamiseen.

Eriarvoisuuden vähentämiseen tarvitaan poliittisia päätöksiä ja poliittista tahtoa. Me sosialidemokraatit haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokainen voi kokea osallisuutta ja jossa jokaisesta lapsesta ja nuoresta voi tulla mitä tahansa asuinpaikasta, sukupuolesta ja vanhempien lompakon paksuudesta riippumatta.