Uutta potkua puolueeseen – puheenvuoroni SDP:n puoluevaltuustossa

Puheenvuoroni SDP:n puoluevaltuston kokouksessa 19.-20.11.2016

Buorre ustibat, hyvä toverit.

Tässä olisi hyvä tilanne ladata täyslaidallinen hallituksen järjettömästä ja sekavasta politiikasta. Mutta ajattelin puhua jostain aivan muusta.

Olen usein ajautunut pohtimaan meidän, SDP:n tulevaisuutta. Mehän kaikki tiedämme, että vaikka sen miten kääntäisi, puolueemme jäsenkunta on iäkästä. Ja   kunnia heille, he ovat SDP:n rakentaneet ja luotsanneet tähän päivään. <3 Kuitenkin olisi aika tehdä jotain konkreettista jäsenkunnan laajentamiseksi. Me tarvitsemme mukaan uusia ihmisiä: nuoria, työikäisiä, kaikenlaisia.pv1

Kyllähän tästä puhutaan, mutta liian usein se jää sen tasolle, että tehkää sellaista toimintaa, johon on mukava tulla, puhukaa ihmisille. Tähän tarvitaan kokonaan uutta otetta. Meidän täytyy määrätietoisesti muuttaa toimintatapojamme. Aktiivisuus luo aktiivisuutta.  Hyvä ilmapiiri kutsuu mukaan. Meidän täytyy arvostaa toinen toisiamme ja kysyä uusia mukaan.

Puolueeseen liittymisestä on tehtävä vaivatonta ja helppoa. Jäsenmaksun suuruus voi olla merkittävä pienituloiselle tai henkilölle, jolla on vähän aikaa ja on siinä rajoilla liittyä vaiko ei. Jo nyt puolueosastot voivat luoda jäsenmaksualennuksen eri syistä, myös uusi jäsenyys voisi olla sellainen esim. 1. Vuoden ajan. Kannustan osastoja käyttämään tätä mahdollisuutta.

pv2Tarvitsemme kevyitä tapoja osallistua puolueen toimintaan. Esimerkiksi meillä on kehitysyhteistyötä tekevä Solidaarisuus, jolla on valmis viesti johon ihmisten on helppo yhtyä ja osallistuminen ihan konkreettista. Olin Rovaniemellä Nenäpäivän koordinaattorina – ja näin ja koin miten hyvä kampanja voidaan saada aikaan.

Miten parikymppiset halusivat innoissaan tehdä enemmän paremman maailman puolesta. Ja toisaalta kuinka tyytyväisiä he olivat kun tähän riitti vain parin tuntia. Tämä on myös ollut sellainen kampanja, jolloin sain koko ajan kannustusta ja tukea, iloa joka motivaatiota panostaa enemmän.

Meidän, puoluehallituksen ja koko meidän työntekijäjoukon on otettava jäsenkunnan laajentaminen vakavasti. Ja määrätietoisesti luotava uutta.

Kuten Ville Jalovaara totesi, meidän on pystyttävä uudistumaan, meidän on pystyttävä lisäämään avoimuutta ja demokratiaa myös oma toiminnan piirissä. Siksi kannatan jäsenäänestyksen järjestämistä puolueen puheenjohtajuudesta tulevaisuudessa, kannatan siis Miia Järven esittämää pontta. Myös idea puheenjohtajakiertueesta on toimiva.

Ja vastauksena kysymykseen: Minulla on visio SDP:stä joka on avoin, ketterä, ihmisläheinen tulevaisuuden puolue ja kansanliike.

kopo

Nykypolitiikalle on vaihtoehtoja

Pakkolakeja ja suuria leikkauslistoja. Meille suomalaisille on kyllä tuutin täydeltä kerrottu, kuinka vaikeassa tilanteessa Suomi on. Johtavat politiikot ja hallitus ovat luoneet vaihtoehdottomuuden ilmapiirin, jossa päätöksiä perustellaan “pakollisuudella”.

Viimeaikainen keskustelu on ollut hyvin mustavalkoista, näköalatonta ja ehdotonta. Meidän kansalaisten kriisitietoisuus on nostatettu huippuunsa ja tavalliset suomalaiset on pistetty kisaamaan siitä, keneltä voisi leikata eniten. Mihin Suomesta on kadonnut positiivinen polittiinen keskustelu?

Politiikassa, olivat päätökset sitten pieniä tai suuria, on aina vaihtoehtoja. Aina on mahdollisuus toimia myös toisin, jos vain tahtoa löytyy. Suomen tulevaisuus ei ole niin synkkä kuin annetaan ymmärtää. Meillä on aina mahdollisuus valita elvyttävä talouspolitiikka ja ihmisiä tukeva koulutus-ja sosiaalipolitiikka. Onhan meillä ennenkin ollut varaa kohdella kaikkia ihmisiä inhmillisesti.

Jokaisen meistä, ja erityisesti poliitikkojen, on edistettävä myönteisen ilmapiirin syntymistä. Vain innostavassa ja avoimessa ilmapiirissä syntyy uusia ideoita, niitä innovatiivisia ratkaisuja.  Nyt on aika siirtyä ongelmakeskeisestä keskustelusta ratkaisukeskeiseen keskusteluun. On aika asettaa poliittisen keskustelun keskiöön ihminen, talouden sijasta.

Ulof Palmen sanoin, politiikka on tahdon asia.

Toimintaa valtuustossa

Lämpimistä ilmoista huolimatta tämän viikon illat ovat kuluneet mielenkiintoisissa kokouksissa. Maanatain valtuustossa oli hyväksyttävänä kaupunkistrategia. Niin, ”Arktisuudesta ammentaen – hyvää elämää luoden”. Vaikka strategia olikin paikoin sekavasti ilmaistu eikä mittareilla ollut vastinetta tavoitteissa, sisällöllisesti se oli kattava.

Tyypillisesti valtuustoryhmiltä tuli siihen vielä kritiikkiä, esimerkiksi etiikan ja ekologisuuden puuttuminen kestävästä taloudesta, mutta ylläripylläri muutosehdotuksia ei tullut. Me olimme töissä kuitenkin hioneet arktisuutta koskevat osiot paremmiksi. Varanainen pääsi töihin!  Olin ajoissa yhteydessä valtuustoryhmiin ja tulostin jokaiselle valtuutetulle oman paperin esityksistä. Näin muutoksien ollessa hyviä kaikki ryhmät kannattivat niitä. Muitakin hyviä lisäysehdotuksia tuli, mutta yllätyksellisyyden vuoksi niitä muutettiin ponsiesityksiksi. Toivottavasti nekin päätyvät seuraavaan strategiaan. Ounasvaaran koulun remontti viritti keskustelua kunnan rakennuksien kunnosta ja kaavoituksen osalta oltiin tyytyväisiä.

Keskiviikko vierähti puolestaan vapaa-ajanlautakunnan kokouksessa. Illan aikana kuulimme Lappsetin ja liikuntahankkeiden esittelyt. Lisäksi saimme lisää tietoa nuorisopalveluiden asiakaskyselyistä ja etsivästä nuorisotyöstä. Todella tärkeitä ja mielenkiintoisia aiheita!

Lisäysesitys: Liite 1, Rovaniemen kaupunkistrategia
Koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (sivu 5), Tavoitteet
Esitän,
2. ranskalainen viiva: ”Rovaniemen asema arktisen alueen osaamiskeskuksena vahvistuu”
MUUTOS: vahvistuu-sana alkuun asema ja arktisen väliin
LISÄYS: ja Euroopan unionin arktisena keskuksena
UUSI MUOTOILU: Rovaniemen asema vahvistuu arktisen alueen osaamiskeskuksena ja Euroopan unionin arktisena keskuksena

4. ranskalainen viiva: ”Arktinen olosuhdeosaaminen jalostuu”
MUUTOS JA UUSI MUOTOILU: ”Rovaniemen arktisuus muuttuu brändiksi, joka houkuttelee kaupunkiin uusia arktisia olosuhdeosaajia”

6. ranskalainen viiva: ”Alueelle rakennetaan verkostomainen tutkimus- ja kehitysalusta (korkeakoulut, oppilaitokset, kaupunki, palvelujen tuottajat) edistämään innovaatioita”
LISÄYS: ja alueen toimijat verkostoituvat vahvasti kansallisesti ja kansainvälisesti
UUSI MUOTOILU: Alueelle rakennetaan verkostomainen tutkimus- ja kehitysalusta (korkeakoulut, oppilaitokset, kaupunki, palvelujen tuottajat) edistämään innovaatioita ja alueen toimijat verkostoituvat vahvasti kansallisesti ja kansainvälisesti

Maria-Riitta Mällinen, SDP

Puheenvuorot SDP:n 44. puoluekokouksessa

Poliittinen tilannekatsaus ja vasemmiston tulevaisuus

20140510_103332

Toveri puheenjohtaja, puoluekokousväki, rakkaat toverit

Olen iloinen, että puoluekokoukseen on luotu mahdollisuus käydä keskustelua vasemmiston, meidän tulevaisuudesta.

Tutkimusten mukaan nykyinen sukupolvi on ensimmäistä kertaa pitkään, pitkään aikaan sellainen, joka syntyy vanhempiaan heikompaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Nyt viimeistään on herättävä siihen, että olemme menossa kohti todella rikkaiden ja köyhien yhteiskuntaa. Eikä tätä trendiä merkittävästi kääntäviä päätöksiä ole tehty. 1990-luvun laman leikkauspäätöksien laskua maksamme nyt karvaasti, mutta silti uusia heikennyksiä tehdään. Rakkaat toverit, vaikuttaa siltä, että aate on jäänyt taka-alalle. Aivan kuin aate on alistettu kulloisellekin taloudelliselle tilanteelle.

Hyvät toverit, aatteenpalo on herätettävä uudelleen niin iäkkäämmässä kuin nuoremmassakin väessä. Uskoakseni useimmat meistä ovat liittyneet tähän puolueeseen sen vuoksi, että he haluavat vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan ja luoda omalta osaltaan parempaa maailmaa.

Mutta annetaanko siihen mahdollisuutta? Vai onko vasemmisto niin kriisissä, ettei siihen enää pystytä? Olemmeko antaneet pikkurillin mukana koko käden kapitalismille, eikä vaihtoehtoja enää nähdä? Nouseeko aina ankeuttajan käsi, joka toteaa ”ei tule onnistumaan”?

Juuri me vasemmisto olemme kansainvälinen liike. Se on vahvuutemme ja mahdollisuutemme. Me voimme yhdessä muiden kanssa muuttaa kaiken. Mutta se edellyttää suurta muutosta: Olemme jo nähneet mitä kapitalismi saa aikaan. Olemme jo nähneet mitä ns. vapaa valinta ja vapaa kauppa saavat aikaan ilman juuri minkäänlaista säätelyä ja ohjailua. Olemme jo nähneet kenen selkärangasta ja hyvinvoinnista se maksetaan.

Tarvitsemme maailmanlaajuisia organisaatioita ja maailmanlaajuisia pelisääntöjä. Nyt on aika maailmanlaajuiselle sosialidemokratialle. Tarvitsemme maailmalaajuisen sosialidemokraattisen hyvinvointivaltion. Tarvitsemme yhteistä näkemystä ja tahtoa.

Tarvitsemme aitoa politiikkaa, jossa köyhyys ja heikompiosaisten sortaminen yksinkertaisesti lopetetaan. SDP:n on löydettävä uusia ratkaisuja epätasa-arvoisiin ja köyhyyttä luoviin rakenteisiin ja tähdättävä sosiaalisesti oikeudenmukaisempaan Suomeen, Eurooppaan ja maailmaan.

Moni teistä voi nyt miettiä, ettei se tule onnistumaan. Mutta selviä merkkejä on jo olemassa. Niin Suomessa kuin Euroopassakin vasemmisto oirehtii ja yrittää löytää uutta linjaa muuttuneeseen tilanteeseen. Samoin maailma alkaa herätä epäoikeudenmukaiseen riistoon ja rahanhimoon. En suostu lyömään hanskoja tiskiin vaan uskon, että maailman muuttaminen on mahdollista.

Puhe katsottavissa täällä.

 

Kannatuspuheenvuoro varapuheenjohtajaehdokas Eero Vainiolle

Toveri puheenjohtaja, puoluekokousedustajat

Kannatan Eero Vainiota varapuheenjohtajaksi. Me tarvitsemme varapuheenjohtajaksi henkilön, joka on suorapuheinen, osaava ja jolle arvot ovat kirkkaana sydämessä. Tarvitsemme varapuheenjohtajan, jonka esiintyminen on luontevan vakuuttavaa, rauhallista ja selkeää.

Varapuheenjohtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä järjestöllisestä näkökulmasta on kiertää laajalla alueella ja tuoda lisää näkyvyyttä puolueelle joka puolella Suomea.
Me kaikki lappilaiset olemme sitä mieltä, että nämä kriteerit täyttää parhaiten Eero Vainio. Hän on kiertänyt paljon, jopa aivan pohjoisimmassa Lapissa saakka.

Kaksi vuotta on lyhyt aika, mutta näytöt ovat vahvat ja Eero on kehittynyt entisestään. Puolue tarvitsee tiettyä jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä, Siksi me lappilaiset sosialidemokraatit seisomme Eero Vainion takana.

Puheenvuoron voi katsoa täällä kohdassa 28.14

Kolmannen puheenvuoron pidin maksuttomasta koulutuksesta ilman suurempia valmisteluita. Se löytyy täältä kohdasta 1.27.

Inhimillinen säästökuuri

Kirjoitus on julkaistu UR:ssä 20.9.

Nyt kun taloudellinen tilanne on huono sekä valtakunnallisesti että kuntatasolla, alkavat talouden tasapainottamissuunnitelmat ja säästökuurit olla kaikkien huulilla. Maltti on valttia ja leikkurin heiluessa on syytä välillä pysähtyä miettimään, mitkä ovat niiden vaikutukset. Eihän kukaan säästä mistä tahansa, vaan kyse on aina päättäjien arvovalinnasta – otetaanko työntekijöiden palkoista pakkolomautuksilla vai museoiden rahoituksesta.

Päätöksillä ja karsituilla palveluilla on seurauksensa, ja siksi onkin kiinnitettävä huomiota keihin ne erityisesti kohdistuvat. Edellinen suuri lama toi leikkurit, joiden vaikutukset olivat kauaskantoisia. Inhimillinen hinta on ollut liian korkea.

THL:n tekemän tutkimuksen mukaan tutkimusikäluokasta (vuonna 1987 syntyneet) joka viidennellä ei ole toisen asteen tutkintoa sekä joka viidennes psykiatrian erikoissairaanhoidon palveluita tai psyykenlääkkeitä ennen aikuisikää. Huolestuttavaa on myös se, että joka neljäs oli jäänyt kiinni rötöstelystä. Lapin osalta luvut ovat samansuuntaisia, mutta toimeentulotuen varassa oli Lapissa enemmän kuin joka kolmannes ikäluokasta koko maan keskiarvon ollessa vain 22 prosenttia.

Kun kyse on lapsista ja nuorista, kyse on ihmisistä, joiden ääntä ei useinkaan kuunnella tai he eivät itse pysty vaikuttamaan itseensä kohdistuviin päätöksiin. Siksi on tärkeää, että päätösten yhteydessä tehdään vaikutusten arviointi, miten päätökset vaikuttavat lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Lisäksi kuntatasolla nyt on viimeistään herättävä pitkäaikaistyöttömien määrän vähentämiseen ja nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen. Tässä avainasemassa on yhteistyö yrittäjien kanssa.

Ei toisteta edellisen laman virheitä vaan ollaan paljon viisaampia!