Kotouttamista, omistajaohjausta ja maapolitiikkaa – niistä on joulukuun valtuusto tehty

Vuoden viimeinen valtuusto on täällä, eikä aivan pienimillä asioilla. Hyväksyttävänä on kotouttamisohjelma, maapoliittinen ohjelma ja omistajapoliittiset linjaukset. Kotouttamisohjelmassa on erinomaisella tavalla eritelty, miten kotouttaminen kaupungissa on tarkoitus tehdä. Rovaniemellä on työn-, perheen- tai opiskelun perässä ulkomailta muuttaneita sekä humanitaarisin perustein muuttaneita. Pakolaisia Rovaniemi ottaa vastaan nykyisin 80, joista kiintiöpakolaisia on 50 ja oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita 30. Esimerkiksi Tampere päätti kasvattaa pakolaiskiintiötä 70:stä 120:een. Mikä olisi sinun mielestä sopiva määrä?

Sen kasvattaminen ja nykyisen määrän ylläpitäminen vaativat resurssien lisäämistä erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta, vaikka valtio tukee vastaanottamista taloudellisesti. Onnistunut kotouttaminen onkin riittävästi resursoitua, jotta jokainen tuntee olonsa tervetulleeksi ja pystyy luomaan hyvän arjen Rovaniemellä. Silti pakolaisten vastaanottaminen ja huolehtiminen on osa tärkeää humaania toimintaa, jonka kautta myös Rovaniemi kantaa kortensa kekoon paremman ja inhimillisemmän maailman puolesta.

Maapoliittisessa ohjelmassa linjataan maapoliittiset tavoitteet ja maapolitiikka. Tavoitteena on kaikkien kuntalaisten tasa-arvoinen kohtelu sekä kohtuuhintaisten tonttien tarjonta. Tietysti tavoitteena on myös kaupungin tarvitseman maan saaminen käyttöön suunniteltuna ajankohtana. Maapolitiikassa puolestaan linjataan maahankinnasta ja eri tonttien luovutuksesta. Omistajapoliittisen linjaukset ovat monisyisiä ja selkeyttäviä. Joskin joitakin seikkoja jätetään avoimeksi.

Esityslista liitteineen löytyy: http://ktweb.rovaniemi.fi/

Ole yhteydessä, jos haluat vaikuttaa päätöksiin!