Jääaikatuki lapsille ja nuorille

Kirjoitus on koottu käytetyistä puheenvuoroistani kaupunginvaltuustossa 13.11.2017

Ensi vuoden talousarviossa on kirjaus, että lisätään 140 000 euroa jääaikatukeen.

Kokouksessa sanottiin monessa puheenvuorossa, että jääaikatuki tulisi kohdistaa nuorille. Samoin lautakunnassa on ollut tämä henki. Ja koska henki on tämä, sen voi myös kirjata. Esitinkin, että kohtaan 140 000 € jääaikatukeen tehdään lisäys ”alle 18-vuotiaiden”. Keskustelun aikana nousseiden seikkojen vuoksi lisäsin vielä erityisryhmät, jotta kirjaus ei ole liian kapea.

Lisämääräraha kuten kaikki muutkin varat ja tuki myönnetään tiettyjen pelisääntöjen mukaan. Siksi olisi ollut tärkeää linjata jo talousarviossa, että tuki kohdistuu lapsille ja nuorille. Muutoinhan jätämme auki, kenelle sen saa kohdistaa. Eli muutoksia voi tehdä ilman, että ne tulevat valtuustolle. Toimialajohtajalle annetaan mahdollisuus tehdä tulkintoja, koska se jätetään auki.

Sekä valtuustossa että lautakunnassa henki on ollut, että raha tulisi kohdistaa alle 18-vuotiaisiin. Muutama kuitenkin puhui muistakin ikäryhmistä esim. ikäihmisistä. Jos tuen käyttö laajenee kaikkiin ikäryhmiin, tuen määrä per henkilö jää pieneksi. Tällöin se ei kohdennu niin, jotka sitä oikeasti tarvitsevat. Toki jääaika on kallista kaikille, mutta työssäkäyvä pystyy sen paremmin maksamaan kuin pienituloinen lapsiperhe.

Rajoja on vaikea laittaa, koska joku jää aina ulkopuolelle. Toisaalta jos rajaa ei ole, sitä ei ole eli perusteltua kohdentamista ei voi tehdä.

Esitys hävisi äänestyksen äänin 30-17. Siten valtuutetut eivät halunneet kantaa tästä vastuuta vaan siirtää sen virkahenkilöille ja lautakunnalle. Toivottavasti lautakunta tekee järkevät pelisäännöt ja toimintaohjeet – ja tuki kohdentuu sitä oikeasti tarvitseville. Uskon kyllä, että kokouksessa ollut henki lopulta näkyy. Aion silti olla hereillä ja valvoa, että se toteutuu.

 

Muita esille nostamiani asioita.

Ryhmät ovat esittäneet, että kirjaus henkilöstökustannuksista muutetaan muotoon ”henkilöstökustannukset eivät nouse”. Olen sitä mieltä, että kirjaus on parempi kuin ”laskevat”. Meidän on kuitenkin tiedostettava, että vuoden alussa on TES-neuvottelut. Tuloksena voivat olla palkankorotuksia tai muita muutoksia, jotka kasvattavat henkilöstökustannuksia. Palkankorotus voi olla yksi, kaksi tai kolme prosenttia. Tai jopa enemmän.

Meidän on otettava tämä huomioon ja varauduttava lisätalousarvioon. En halua, että leikkaamme miljoonia tai karsimme olemassa olevasta henkilöstöstä näiden neuvotteluiden vuoksi.

Varhaiskasvatuksesta ja päivähoidosta haluan myös todeta sen, että meidän ryhmän esittämät kirjaukset ja poistot olivat hyviä. Suomessa varhaiskasvatuksen piirissä on alle Euroopan keskitason. Siksi on ihan perusteltua tavoitella kasvua, että suurempi osa olisi päivähoidossa.

Maksuton varhaiskasvatuskin etenee valtakunnan tasolla, ja monissa kaupungeissa on tehty linjauksia siirtymisestä asteittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen on oltava laadukasta ja sellaista, johon kaikilla perheillä on mahdollista osallistua, myös pienituloiset. Laadukas varhaiskasvatus ei ole vain sijoitus vaan myös säästö tuleviin kuluihin. Siksi on perusteltua kasvattaa kuluja eikä linjata, että kulut eivät kasva. Nämä Reino Rissasen esille nostetut muutokset eivät saaneet kannatusta, joten Reino jätti ne lopulta tekemättä.

Talousarvio on kuitenkin kokonaisuudessaan hyvä. Nyt vain huolehditaan, että palvelut toteutuvat ja koulut saadaan terveiksi.

 

Uimahallista

Puheenvuoro valtuuston kokouksessa 7.11. meni suurinpiirtein näin.

14963189_10211457271332669_6493112799609019729_n

Haluan vapaa-ajanlautakunnan jäsenenä vielä kertoa, miksi olen ollut keskustaratkaisun takana koko ajan. Minua ei ole käsketty äänestämään tietyllä tavalla vaan meidän sosialidemokraattien ryhmässä saa ajatella omilla aivoilla.

Ensiksi on tärkeää, että meillä on lähiliikuntapaikkoja. Niin kuin muidenkin palveluiden, myös uimahallin on oltava siellä missä ihmisetkin, ja paikassa, johon voi helposti kulkea. Ei ole järkeä keskittää kaikkia uintipalveluita Ounasvaaralle. On järjetöntä laittaa ikäihmisiä ja lapsiperheitä bussiralliin, jos voimme valita toisin. Ja meillä on nyt se mahdollisuus.

Olen asunut Ounasrinteellä, ja tiedän millainen liikenne siellä on ihan joka päivä.

Toiseksi, uimahallipalveluiden tulee olla laadukkaita ja kohtuuhintaisia. Jo nyt monet harrastukset ovat niin kalliita, ettei pienituloisilla ole varaa niihin lapsiaan laittaa. Monet lapsiperheet ja ikäihmiset elävät tiukassa taloudellisessa tilanteessa – ja liikunta on elintärkeää, oikeasti. Kun uimahalli on kunnan omaa toimintaa, voimme osaltaan vaikuttaa maksuihin ja palveluiden sisältöön. Niin kuin tähän saakka.

Jos se on yrityksen toimintaa, tavoitteena on liiketaloudellisen voiton saaminen. Lisäksi on epävarmaa, saako Santasport uimahallitoiminnasta oikeasti niin kannattavaa, ettei kaupungin lisätukea tarvittaisi. Ja kuinka korkeiksi lippujen hinnat sitten nousisivat.

14980621_10211457271132664_9092591251327377091_nHämmästelen, miten täällä vähätellään osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksien merkitystä. Minun mielestä ne ovat kaiken toiminnan ja päätöksenteon a ja o, perusta. Ilmeisesti monelle muulle osallisuus on tärkeää vain puheissa. Kysyin viime lautakunnan kokouksessa, onko kaupunki itse järjestänyt kuulemistilaisuuksia uimahallin sijainnista. Vastuussa oleva virkamies vastasi, ettei ole. Ainoastaan sosialidemokraatit ja eläkeläiset ovat järjestäneet tilaisuutensa. Ja mehän tiedämme, mitä mieltä he olivat.

Demokratian edistämiseksi ja rovaniemeläisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi, tästä on päätettävä vasta seuraavalla kaudella. On hyvä keskustella äänestäjien ja rovaniemeläisten kanssa. Vaikka joku saattaa nyt ajatella, että meidät on jo nyt tänne äänestetty ja meillä on mandaatti toimia. Sopii kuitenkin kysyä, oletko keskustellut vaalien aikaan uimahallin paikasta äänestäjien kanssa? Ovatko he tietäneet, mitä linjaa ajat? Vasta jättämällä tämä toiselle kaudella, rovaniemeläiset voivat oikeasti vaikuttaa.

Ruskaa ja raskaita päätöksiä

IMG_0124

Viikko vierähti ruskaretkellä Muoniossa ja Kilpisjärvellä. Ulkoilun ja ruskan ihastelun lisäksi tein gradua, joka etenikin toivotulla tavalla. Ehkä se komea tunturimaisema saa ajatukset rullamaan oikealla tavalla. Arkeen palaaminen sujuikin sitten vähintään yhtä rivakasti. Tänään oli kolme tuntia kestävä vapaa-ajanlautakunnan kokous, jossa ei todellakaan ollut helppoja valintoja tarjolla. Käsiteltävänä oli liikunnan ja nuorison osalta ”talouden tasapainottamissuunnitelma” eli meidän oli linjattava, mistä lautakunnan mielestä tulee säästää.

Ainahan sitä haluaa pitää omastaan kiinni, mutta erityisen vaikeaa säästäminen on, kun se kohdistuu nuoriin ja liikuntaan, koska nämä palvelut ovat juuri niitä ennaltaehkäiseviä! Liikkumavaraa kuitenkin on – pystyttiin säilyttämään lapsiin, nuoriin ja iäkkäisiin liittyvät liikuntapalvelut nykyisellä tasolla, kun vyön kiristys tuntuu eniten työssäkäyvässä väestössä.

Enemmänkin keskustelua herätti Jope:n (joustava opetus) leikkaus – 52 000 euroa. Kyse kun on koulutuslautakunnan kanssa yhteistyössä toteutetusta palvelusta, jonka nuoriso-ohjaajan palkan vapaa-ajanlautakunta on kustantanut. Vastaehdotuskin tehtiin, mutta se kaatui harmillisesti äänin 5-6. Toivotaan, että koulutuslautakunta ei myöskin leikkaisi samasta kohteesta, sillä vaikka kyse ei olekaan lakisääteisestä palvelusta, niin se on kuitenkin tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa. Me teimme lautakuntana oman ehdotuksemme, mutta lopulliset numerot lyödään lukkoon valtuustossa.

Mutta ei kokoustaminen onneksi ollut pelkkiä ikäviä päätöksiä vaan keskustelimme mm. Väylä-hankkeesta, joka yhdistää SoMe:n, taiteen ja markkinoinnin kaupunkikuvassa sekä uudenaikaisesta nuorisotilasta, joka toivottavasti saa myös valtuuston siunauksen. Tässäkään taloudellisessa tilanteessa emme voi vain suojella olemassa olevaa ja olla investoimatta tulevaisuuteen – varsinkin, kun se tarkoittaa monipuolisempia ja matalamman kynnyksen nuorisopalveluita. Harrastus, kerhotoiminta, kulttuuri ja terveys  – kaikki saman katon alla, voiko enää paremmasta unelmoida!