Inhimillinen ja tehokas turvaverkko

Julkaistu Uudessa Rovaniemessä 8.10.2014

UR 8.10.

Elämme aikaa, jolloin individualismi on voimissaan ja yleisessä keskustelussa arvot kovenevat. Monet ajattelevat, että menestyminen on kiinni ainoastaan omasta halusta. Sosiaaliturvaa vaaditaan kannustavammaksi, vaikka se on tarkoitettu ihmisen ja perheiden viimeisimmäksi oljenkorreksi.

Suomalainen turvaverkko on muuttunut karsimisen ja esteiden sokkeloiseksi maailmaksi. Laadun ja palvelun määrän tarkastelun sijaan, toimintaa ohjaavat silkat talouden raamit. Tämä on johtanut siihen, että moniin palveluihin pääsee käsiksi vasta hyvin ongelmallisissa elämäntilanteissa, joista on vaikea ja aikaa ja resursseja vievää nousta aikaisemman elämän ja arjen piiriin.

Siten ne, jotka huojuvat rajoilla, ehkä jo tunnistavat, että kohta voimavarat ja elämänhallinta eivät enää riitä, eivät saa tukea, koska heidän tilanteensa näyttää liian hyvältä. Ennaltaehkäisevyys ei toimi. Vaikuttaa siltä, että päätavoitteena on selvittää tiukan kriteeristön avulla, kenelle palvelu tai tuki ei kuulu. Sitä vastoin tulisi tarkastella kokonaisvaltaisesti yhteistyössä apua tarvitsevan kanssa, minkälaista apua tai tukea tarvitaan.

Tarvitsemme enemmän avoimuutta, kumppanuutta ja yhteistyötä. Osallisuutta ja yhteistyötä on erittäin hyvin toteutettu esimerkiksi etsivässä nuorisotyössä. Lisäksi sosiaalitoimistossa voisi olla töissä kokemusasiantuntijoita, jotka kehittäisivät palveluita asiakaslähtöisempään suuntaan ja olisivat välikätenä, tulkkina palvelutilanteissa.

Monipuolista hyvinvointia luonnosta

Kaikki me tiedämme, että Lapin vahvuus on luonto. Useimmat meistä ovat jollain lailla kosketuksissa luontoon, käyvät mökillä, hiihtävät tai poimivat marjoja. Ja kuinka hyvä mieli siitä tuleekaan!

Luontoon pohjautuvien hyvinvointipalveluiden tuottaminen on vasta lapsen kengissä. Luontolähtöistä hoitoa voidaan kutsua termillä, Green Care tai luontohoiva. Olen käynyt tutustumassa erääseen Green Caren hoitomuotoon Marraskosken hevostilalla, jossa voi saada hevosten kanssa työskentelyn ja leikkimisen kautta voimaantumisen ja itseensä tutustumisen kokemuksia.

Luontohoiva sopiikin esimerkiksi kuntoutukseen, terapiaan ja elämänlaadun parantamiseen. Jokainen ihminen on erilainen, mutta silti käytännön toiminta, kokemukset ja osallistuminen ovat kaikille tärkeitä. Jokainen on ansainnut monipuolisen ja laadukkaan arjen. Pelkkä luonnossa ja eläinten parissa oleminen rauhoittaa ja rentouttaa.

Luontohoiva tuo paljon mahdollisuuksia erityisryhmien hyvinvoinnin lisäämiseen, mutta se on oiva keino myös stressaavan arjen vastapainottamiseen kaikille. Lisäksi luontohoivan kautta palveluja voidaan tarjota myös keskusten ulkopuolella. Nämä meille tavalliset asiat on otettava mukaan hyvinvointipalvelujen kokonaisuuteen.

Tasapainoillen kohti parempaa huomista

7393679920_ef697dd05a_o

Uusi hallitus on aloittanut toimintansa ja minihallitusneuvottelut käyty. Vaikka velan pienentäminen siirtyi, kasvupaketin ansiosta kokonaisuus on hyvä. Julkinen talous toimii eri tavalla kuin kotitalous. Alijäämä voi olla hyväksyttävää, jos se tarkoittaa investointeja ja elvytystä.

Kasvupaketin kautta voidaan luoda uutta kasvua ja työllisyyttä Suomeen, ja Lappiin. Infrahankkeet ovat hyviä ja kasvua luovia, mutta on oltava hyvin tarkkana, jotta niiden kautta työllistetään myös suomalaisia, työehtosopimuksia noudatetaan, ja hankkeet hyödyttävät myös aluetaloutta.

Lapin näkökulmasta yksi onnistuneimmista päätöksissä oli yritysten edustusmenojen verovähennysoikeuden palauttaminen, jolla on suuri merkitys erityisesti matkailu- ja ravintola-alalle. Pienyrittäjien ja itsensä työllistävien aseman parantaminen luo myös uusia toimintaedellytyksiä ja tukea kohdistetaan oikeasti sitä tarvitseville.

Oppivelvollisuuden pidentäminen on aikamme tärkeimpiä koulutuksellisia ja tasa-arvoa luovia uudistuksia. Täsmätoimien tehottomuus on jo vuosien varrella nähty. Nyt on aika tehdä suurempi muutos, joka ottaa kopin kaikista nuorista. Nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisyyn tarvitaan toimivaa ja inhimillistä perhe- ja talouspolitiikkaa, koulutuksellista uudistamista unohtamatta.

Inhimillinen arki tarkoittaa myös kaikenlaisen työn laadun parantamista. Palkkatyön ulkopuolella tehty työ on yhtä arvokasta kuin palkkatyö. Palkkatyön on oltava tahdottua pätkätyötä, yhteisöllistä ja riittävästi korvattua rahallisesti. Työtä ei saa tehokkuuden nimissä lisätä liikaa eikä kiusaamista saa sallia. Kaikista ikävinkin työpaikka on oltava hyvä ja inhimillinen.

Kirjoitus on julkaistu Lapin Kansassa ja Demokraatissa