Jääaikatuki lapsille ja nuorille

Kirjoitus on koottu käytetyistä puheenvuoroistani kaupunginvaltuustossa 13.11.2017

Ensi vuoden talousarviossa on kirjaus, että lisätään 140 000 euroa jääaikatukeen.

Kokouksessa sanottiin monessa puheenvuorossa, että jääaikatuki tulisi kohdistaa nuorille. Samoin lautakunnassa on ollut tämä henki. Ja koska henki on tämä, sen voi myös kirjata. Esitinkin, että kohtaan 140 000 € jääaikatukeen tehdään lisäys ”alle 18-vuotiaiden”. Keskustelun aikana nousseiden seikkojen vuoksi lisäsin vielä erityisryhmät, jotta kirjaus ei ole liian kapea.

Lisämääräraha kuten kaikki muutkin varat ja tuki myönnetään tiettyjen pelisääntöjen mukaan. Siksi olisi ollut tärkeää linjata jo talousarviossa, että tuki kohdistuu lapsille ja nuorille. Muutoinhan jätämme auki, kenelle sen saa kohdistaa. Eli muutoksia voi tehdä ilman, että ne tulevat valtuustolle. Toimialajohtajalle annetaan mahdollisuus tehdä tulkintoja, koska se jätetään auki.

Sekä valtuustossa että lautakunnassa henki on ollut, että raha tulisi kohdistaa alle 18-vuotiaisiin. Muutama kuitenkin puhui muistakin ikäryhmistä esim. ikäihmisistä. Jos tuen käyttö laajenee kaikkiin ikäryhmiin, tuen määrä per henkilö jää pieneksi. Tällöin se ei kohdennu niin, jotka sitä oikeasti tarvitsevat. Toki jääaika on kallista kaikille, mutta työssäkäyvä pystyy sen paremmin maksamaan kuin pienituloinen lapsiperhe.

Rajoja on vaikea laittaa, koska joku jää aina ulkopuolelle. Toisaalta jos rajaa ei ole, sitä ei ole eli perusteltua kohdentamista ei voi tehdä.

Esitys hävisi äänestyksen äänin 30-17. Siten valtuutetut eivät halunneet kantaa tästä vastuuta vaan siirtää sen virkahenkilöille ja lautakunnalle. Toivottavasti lautakunta tekee järkevät pelisäännöt ja toimintaohjeet – ja tuki kohdentuu sitä oikeasti tarvitseville. Uskon kyllä, että kokouksessa ollut henki lopulta näkyy. Aion silti olla hereillä ja valvoa, että se toteutuu.

 

Muita esille nostamiani asioita.

Ryhmät ovat esittäneet, että kirjaus henkilöstökustannuksista muutetaan muotoon ”henkilöstökustannukset eivät nouse”. Olen sitä mieltä, että kirjaus on parempi kuin ”laskevat”. Meidän on kuitenkin tiedostettava, että vuoden alussa on TES-neuvottelut. Tuloksena voivat olla palkankorotuksia tai muita muutoksia, jotka kasvattavat henkilöstökustannuksia. Palkankorotus voi olla yksi, kaksi tai kolme prosenttia. Tai jopa enemmän.

Meidän on otettava tämä huomioon ja varauduttava lisätalousarvioon. En halua, että leikkaamme miljoonia tai karsimme olemassa olevasta henkilöstöstä näiden neuvotteluiden vuoksi.

Varhaiskasvatuksesta ja päivähoidosta haluan myös todeta sen, että meidän ryhmän esittämät kirjaukset ja poistot olivat hyviä. Suomessa varhaiskasvatuksen piirissä on alle Euroopan keskitason. Siksi on ihan perusteltua tavoitella kasvua, että suurempi osa olisi päivähoidossa.

Maksuton varhaiskasvatuskin etenee valtakunnan tasolla, ja monissa kaupungeissa on tehty linjauksia siirtymisestä asteittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen on oltava laadukasta ja sellaista, johon kaikilla perheillä on mahdollista osallistua, myös pienituloiset. Laadukas varhaiskasvatus ei ole vain sijoitus vaan myös säästö tuleviin kuluihin. Siksi on perusteltua kasvattaa kuluja eikä linjata, että kulut eivät kasva. Nämä Reino Rissasen esille nostetut muutokset eivät saaneet kannatusta, joten Reino jätti ne lopulta tekemättä.

Talousarvio on kuitenkin kokonaisuudessaan hyvä. Nyt vain huolehditaan, että palvelut toteutuvat ja koulut saadaan terveiksi.