Kohti kokonaisvaltaista matkailun kestävyyttä

IMG_1798

Kirjoitus on julkaistu Lapin Kansan Alakerrassa 26.2.2014

Maasto kuluu, kaikki eivät enää mahdu samalle kalapaikalle, kulttuuriperintöä hyödynnetään hallitsemattomasti – Utsjoen matkailuun liittyy monia ongelmia ja kielteisiä skenaarioita, jotka toteutuessaan estävät kestävyyden toteutumisen matkailussa. Kestävyys jaotellaan usein taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen. Myös matkailun kestävyys nähdään yleensä jostain näistä kolmesta näkökulmasta. Kuitenkin jaottelu saattaa olla liian kankea, eikä sen kautta pystytä ymmärtämään tilannetta kokonaisvaltaisesti.

Utsjoen kirkonkylä Áilikkaan päältä kuvattuna: vasemmalla kaupat, keskellä kunnantalo, oikealla Saamensilta, Teno, tie Karigasniemen suuntaan. 18.9.2011. M-RJ

Kirkkotuvat: vas. kahvila, oik. käsityömyymälä, keskellä tupia. Kirkko sijoittuu kahvilasta vasemmalle, tien toiselle puolen. Mantojärvi (Máttajávri) sijoittuu tupien oikealle puolelle. 9.7.2011.

Tein pro gradu-työn Utsjoen kirkonkylän matkailun kulttuurisesta kestävyydestä. Tavoitteena oli selvittää utsjokelaisten asukkaiden kokemuksia kulttuurisen kestävyyden ongelmista ja toteutumisesta. Tutkimuskohteena oleva Utsjoen kirkonkylä on Utsjoen kunnan yksi kolmesta samansuuruisesta asukaskeskittymästä. Utsjoki on Suomen ainoa saamelaisenemmistöinen kunta, mikä mahdollistaa saamelaiskontekstissa tapahtuvan matkailun tarkastelun.

Tutkimusmenetelminä olivat osallistuva havainnointi, haastatteleminen ja sisällönanalyysi. Tein Utsjoen kirkonkylään vuonna 2011 kolme eripituista kenttämatkaa, joiden aikana havainnoin alueella ja haastattelin yhdeksäntoista Utsjoen kirkonkylässä tai sen välittömässä läheisyydessä asuvaa henkilöä.

Kirkkotuvat

Kirkkotuvat: vas. kahvila, oik. käsityömyymälä, keskellä tupia. Kirkko sijoittuu kahvilasta vasemmalle, tien toiselle puolen. Mantojärvi (Máttajávri) sijoittuu tupien oikealle puolelle. 9.7.2011.

Aineiston pohjalta voidaan todeta, että utsjokelaisten suhtautuminen matkailuun on myönteistä, mutta tiettyjä ongelmia on olemassa. Ongelmallisiksi ovat muodostuneet saamelaisen perinteen hyödyntäminen, sosiaaliset ja ekologiset muutokset sekä maankäytön ja elinkeinojen ristiriidat. Haastateltavat toivat kuitenkin esille myös ratkaisuja, joiden pohjalta on mahdollista saavuttaa kulttuurinen kestävyys, johon liittyy keskeisenä ajatuksena jatkuvuus.

Näistä ratkaisuista on muodostettu aineistolähtöisesti neljä pilaria, jotka liittyvät jatkuvuuden ja muutoksen dynamiikkaan. Pilarit muodostavat kokonaisuuden, jonka kautta on mahdollista pyrkiä kohti kestävyyttä ja jatkuvuutta. Näin matkailun kielteisiä vaikutuksia voidaan minimoida ja kasvattaa kulttuurin mahdollisuutta siirtyä sukupolvelta toiselle.

Kylätalo Giisá, jossa myydään utsjokelaisten niin saamelaisten kuin suomalaisten tekemiä käsitöitä, joihin tekijän etnistä taustaa ei ole merkitty. 11.6.2011.

Kylätalo Giisá, jossa myydään utsjokelaisten niin saamelaisten kuin suomalaisten tekemiä käsitöitä, joihin tekijän etnistä taustaa ei ole merkitty. 11.6.2011.

Ensimmäinen pilari kestävät matkailutuotteet: paikallisuus, laadukkuus, totuudenmukaisuus kuvastaa konkreettisesti paikallisuuden ja totuudenmukaisuuden tärkeyttä kulttuurin esittämisessä ja toteuttamisessa. Toinen pilari paikallisyhteisön kunnioittaminen ja arvostaminen puolestaan tarkoittaa matkailutoiminnan läpileikkaavaa huomioon ottamista ja kunnioittavien ratkaisujen asettamista ensisijaisiksi. Kolmas pilari matkailun hallinta ja rajojen luominen merkitsee yhteisiä pelisääntöjä ja niiden noudattamista. Neljäs pilari yhteistyön ja osallisuuden rakentaminen onkin eri näkökulmien yhteensovittamista ja yhdessä sopimista, joilla voidaan estää tilanteiden kärjistymistä.

Aineistolähtöiset pilarit ovat hyödyllinen lisä nykyisille teoriapainotteisille kestävyyden näkökulmille, ja näistä muodostettu kokonaisuus tuo lisänäkökulmia erityisesti alkuperäiskansojen ja luontaiselinkeinojen parissa elävien yhteisöjen tutkimukseen ja kestävyyden käsittelyyn.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *