Aloite: Päivähoitomaksujen poistaminen selvitettävä

Lasten välinen tasa-arvo toteutuu parhaiten, kun päivähoidon tarve arvioidaan lapsen oikeuksia ajatellen ja niin, että kaikilla perheillä on halutessaan mahdollisuus varhaiskasvatukseen. Perheillä tulee olla mahdollisuus valita heille sopivin hoitomuoto. Varhaiskasvatuksen palveluita tulee voida muokata perheiden tarpeiden mukaisesti esimerkiksi hoitotarpeen pituuden ja ajankohdan suhteen.Päiväkoti3

Meidän tulee tavoitella maksutonta varhaiskasvatusta, joka on kaikkien lasten ja perheiden saavutettavissa. Hyvä ensiaskel tähän suuntaan oli maksuttoman esiopetuksen laajentaminen koko ikäluokalle. Toinen askel täysin maksuttomaan varhaiskasvatukseen voisi olla tietyn maksuttoman tuntimäärän tarjoaminen. Esimerkiksi Ruotsissa lapset ovat oikeutettuja 15 tuntiin maksutonta varhaiskasvatusta viikossa. Varhaiskasvatuksen positiiviset vaikutukset yksilön kehitykselle, koulumenestykselle sekä myöhemmin yhteiskuntaan kiinnittymiselle ovat kiistattomat. Päiväkodeissa tehtävä kasvatustyö silottaa lapsen koulutietä.

päiväkoti

Varhaiskasvatus tukee lapsen persoonallisuuden sekä taitojen, kykyjen ja arvopohjan tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä luo pohjaa elinikäisille oppimisille, hyvinvoinnille ja terveydelle. Varhaiskasvatuksella on suuri merkitys sosiaalisuuteen kasvattajana ja sosiaalisten lähtökohtien tasoittajana. Varhaiskasvatuksessa pystytään varmistamaan hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset tukemalla monipuolisin toimin erityistä tukea ja syrjäytymisvaarassa olevia lapsia. Ei ole yhteiskunnan, lapsen tai perheen etu, että lapsi ei voi taloudellisista syistä osallistua varhaiskasvatukseen.

Lapin kunnista esimerkiksi Pelkosenniemi on aloittanut kokeilun päivähoidon maksuttomuudesta. Rovaniemelläkin on aloitettava askeleet kohti maksutonta päivähoitoa ja varhaiskasvatusta. Ensimmäisenä on selvitettävä erilaiset toimintamallit sujuvaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen sekä siitä syntyvät kustannukset.

 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki selvittää maksuttoman päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kustannukset ja eri toimintamallit.

 

Maria-Riitta Mällinen (sd.)

ja sd-valtuustoryhmä

päiväkoti2

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *