Maria-Riitta Mällinen

Ehdolla eduskuntaan Lapista numerolla 22

Lapsiperheköyhyys on kitkettävä pois

Suomessa on hieno innovaatio ihmisten turvaksi – hyvinvointivaltio. Päinvastoin kuin oikeiston vaalipuheissa, se ei ole suojatyöpaikkoja ja pöhöttynyttä hallintoa. Hyvinvointivaltio on konkreettisia palveluita, hoivaa ja huolehtimista, sekä ennen kaikkea ihmisiä, joiden työtä on auttaa hädässä ja vastoinkäymisissä. Sen tulee toimia ikään kuin trampoliinin tavoin nostaen ihmisen takaisin jaloilleen. 

Samalla kun oikeisto haluaa sopeuttaa leikkaamalla kaikista heikoimmassa olevilta, unohtuu, että nykyiselläänkin hyvinvointivaltioon on syntynyt valuvikoja. Esimerkiksi 130 000 lasta elää köyhyydessä ja Suomi on saanut moitteita liian pienestä sosiaaliturvan vähimmäistasosta.

Yhteiskunnan turvaverkkoja onkin parannettava. Ihan ensiksi, palkalla on tultava toimeen. Meillä on matalapalkka-aloja, joiden palkka on jäänyt laahaamaan jälkeen. Näillä samoilla aloilla paljon vastentahtoista osa-aikatyötä. Kokoaikatyön on kuitenkin oltava mahdollista. 

Tukijärjestelmää pitää uudistaa: sosiaalisen ja taloudellisen turvaverkon on oltava riittävän tasoinen – kuten kansainvälisesti meiltä edellytetään. Sen on oltava yksinkertaisempi – jotta avun saa yhdeltä luukulta ilman lomakerumbaa ja ihmisystävällinen – jotta kukaan elämässään vastoinkäymisiä kohtaava ei muserru avun hakemisen hankaluuteen. 

Varhaiskasvatuksen maksut ovat monella työssä käyvällä isot. Meidän on siirryttävä asteittain kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Lisäksi ketään lasta tai nuorta ei saa jättää ulkopuolelle vanhempien tulojen vuoksi. Jokaiselle kuuluu tunne porukasta ja uusien asioiden ja taitojen kokeilu. Taataan jokaiselle lapselle mahdollisuus maksuttomaan harrastukseen. Suomen mallin rahoitus pitää vakinaistaa ja laajentaa kattamaan kaikki nuoret.