Maria-Riitta Mällinen

Nainen Lapista hyvinvointivaltion puolella

Vaateraha varhaiskasvatuksen työntekijöille

Valtuustoaloite, Rovaniemen kaupunginvaltuusto 27.2.2023

Moni ammattiryhmä saa työnantajalta työvaatteet ja työkengät. Päiväkodeissa työskentelevillä henkilöillä on oltava työn tekemiseen sopivat vaatteet ja jalkineet sekä sisätiloihin että ulkona olemiseen. 

Työturvallisuuden kannalta on tärkeää, että työskentely vaatteet ja jalkineet ovat tarkoituksenmukaiset ja oikeanlaiset. Työtähän tehdään myös ulkona vaihtelevissa olosuhteissa. 

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset joutuvat itse kustantamaan sisä- ja ulkotyövaatteensa sekä -jalkineensa, vaikka työskentelevät ulkona säällä kuin säällä. Työtehtävien hoitaminen edellyttää asianmukaisia ulkokäyttöön soveltuvia kausivaatteita ja -jalkineita, jotka henkilöstön tulee hankkia itse. Työ siis vaatii kunnolliset varusteet, jolloin kustannukset voivat vuosittain olla jopa 800 euroa. Työntekijät käyttävät omia vaatteita ja kenkiään, jotka kuluvat nopeammin kuin muutoin ja joutuvat käyttämään omaa rahaa työvaatetukseen. Vaatteita tulee myös pestä useammin. 

Työntekijöitä tulee kohdella tasapuolisesti, mutta tämä ei toteudu, kun osa ostaa vaatteensa itse ja toisille kustannetaan työvaatteet (esim. siivoojat, ruokapalvelutyöntekijät). 

Meillä on huutava pula varhaiskasvatuksen ammattilaisista, joten vaateraha tai työvaatteiden kustantaminen parantaisivat Rovaniemen kaupungin imagoa ja houkuttelevuutta työnantaja. Ja sillä on toivottavasti myös positiivisia vaikutuksia työntekijöiden pysyvyyteen ja rekrytointeihin. 

Monissa kunnissa on vaateraha käytössä. 

Vaateraha voidaan maksaa kahdessa erässä, kesäkuussa ja joulukuussa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Rovaniemen kaupunki ottaa käyttöön vaaterahan maksukäytännön varhaiskasvatuksen henkilöstölle.