Maria-Riitta Mällinen

Nainen Lapista hyvinvointivaltion puolella

Hyvinvointialue – paras työpaikka?

Sote-uudistuksen myötä Lapin hyvinvointialueelle siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä yhteensä noin 7400 työntekijää. Muutos on suuri – siksi tarvitsemme määrätietoisia otteita henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä viihtymisen takaamiseksi jo alusta lähtien.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esitti Lapin hyvinvointialueen valtuuston ensimmäisessä kokouksessa, että hyvinvointialueelle perustettaisiin henkilöstöjaosto, joka keskittyy vain henkilöstöasioihin. Se sai muilta ryhmiltä myönteisen vastaanoton – ja hyväksyttiin hallintosääntöön 2.5. valtuuston kokouksessa.

Haluamme jatkaa työtä edelleen. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä haluaa, että henkilöstöllä on aito mahdollisuus olla mukana myös päätöksenteossa. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on päättänyt, että henkilöstön edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen ja lautakuntien kokouksessa. Meidän mielestä näin tulisi olla myös Lapissa.

Emme voi vain puhua, että henkilöstö otetaan huomioon, vaan sen pitäisi myös näkyä. Vuorovaikutus on avain toimivaan organisaatioon. Henkilöstön kuuleminen ja sitä kautta sitouttaminen uudistuksen etenemiseen takaa paremman lopputuloksen asiakkaiden kannalta, nopeuttaa integraation syventämistä ja antaa positiivisen kuvan työnantajana toimimiseen.

Kun organisaatiomuutos on suuri, on samalla syytä pohtia, miten siitä saisi paremman. Hoidon integraation ja potilaan/asiakkaan palvelun parantamisen vuoksi hoitotyön johtaminen tulee huomioida erikseen. Hoitotyön johtajalla tulee olla itsenäinen esittely-, päätös- ja budjettivastuu eli vastuu todellisesta johtamisesta, ei vain nimellisesti. Hoitotyön johtamisen tulee läpäistä koko organisaatio kaikilla sen tasoilla – ja sen tulee pitää sisällään mm. toiminnan johtaminen, resursseista vastaaminen ja työn sekä työolojen kehittäminen.

Jätimme näistä valtuustoaloitteet aluevaltuuston kokouksessa 2.5. ja toivomme, että ne otetaan huomioon hallintosääntöä työstettäessä.

 

Maria-Riitta Mällinen

Valtuustoryhmän puheenjohtaja (sd.)
Lapin hyvinvointialue