Maria-Riitta Mällinen

Nainen Lapista hyvinvointivaltion puolella

Vappupuhe 2022

Hyvä vappuväki, ystävät ja toverit.

Näin kesän korvilla, ei voi kuin todeta, että onpas mukava, että koronatilanne on hellittämään päin, rajat ovat auki ja voimme taas kokoontua. Liian monta vappua on menty juhlimatta. Hienoa nähdät teitä taas täällä. Minä olen ensimmäistä kertaa juhlimassa Torniossa – yhteistä vappua yli valtionrajojen.

Tämä kevät on ollut jälleen erikoinen. Pääsimme koronasta hiukan eroon ja hallituksen oikeanlainen talouspolitiikka alkoi tuottaa tulosta, mutta pinnalle ovat nousseet aivan uudet haasteet: työmarkkinatilanne sekä Ukrainan sota.

Työmarkkinatilanne on ollut lievästi ilmaistuna haasteellinen. Lakkoja on nähty ja niitä taitaa olla vielä edessäkin. Minun sympatiat ja ajatukset ovat työntekijöiden puolella. Pienituloiset ovat ansainneet paremman palkan. Julkisen sektorin palkkakuopasta on noustava – esimerkiksi palkkaohjelmalla.

Emme voi loputtomasti sanoa, ettei nyt ole oikea aika palkankorotuksille. Niinhän sanotaan aina – ja jokaisella alalla. Nousukaudella ei voi, koska se nousu voisi hiipua. Laskukaudella taas ei ole varaa.

Toverit

Suomessa käytetään sosiaali-ja terveyspalveluihin verrattain vähän rahaa per asukas, ja todistetusti palvelut ovat tehokkaita. Julkisella sektorilla on huutava työvoimapula – alat kärsivät vakavasta imago-ongelmasta, huonosta johtamisesta ja pienestä palkasta. Palkkaa voi käytännössä nostaa vain lisillä, jotka ovat kuitenkin käytännössä haittalisää epätyypillisestä työajasta.

Mehän tiedämme, että työntekijöitä kyllä saadaan, kun palkkaus ja työolot ovat kunnossa. On järkyttävää, että jo sairaanhoito-opiskelijat vaihtavat alaa, kun käyvät parissa harjoittelussa. Tähän tulee saada muutos.

Minusta SDP:n tulee olla reilusti työntekijöiden puolella. Hallituksesta käsin kuitenkin on vaikeaa suoraan osallistua ratkaisuihin, koska työnantajaleiri on hylännyt tulopoliittiset kokonaisratkaisut ja rikkonut kolmikantaisen työmarkkinapolitiikan. TUPOt on työnantajaleirissä haudattu niin syvälle, ettei niitä sieltä hevillä nosteta.

Tärkeää sen sijaan olisi luottamuksen rakentaminen työmarkkinaosapuolten välille. Työn ja pääoman ristiriita ei ole kadonnut minnekään. Toisaalta paljonhan on tällekin keväälle syntynyt työehtosopimuksia täysin rakentavassa hengessä – Vastaleiristä ei pitäisi myöskään sortua maalaamaan liian synkeää kuvaa.

Siskoni on sairaanhoitaja – ja aivan oikein hänkin ihmettelee, että ovatko he todellakin ainoa työntekijäryhmä, joka ei saa mennä lakkoon. Niin, työtaistelutoimenpiteitä olisi vähintäänkin rajoitettu, jolloin olisi vaikeampaa luoda painetta neuvottelupöytään.

Edelleenkin nämä julkisen sektorin naisvaltaiset alat ovat palkankorotuksen ansainneet. Kutsumuksella ei elä. Kutsumus ei auta, jos et pysty tekemään työtä niin hyvin kuin sinut on koulutettu. Eettisestä ristiriidasta puhutaan jatkuvasti niin hoitajien kuin varhaiskasvatuksen ja sosiaalityöntekijöiden kohdalla: halua olisi tehdä enemmän ja paremmin, mutta ei ole aikaa ja resursseja.

Ystävät

Turvallisuuspoliittinen tilanteemme on muuttunut. Venäjä ja Putin ovat hyvin arvaamattomia ja armottomia. Erittäin tuomittavassa Ukrainan sodassa ei ole pyritty välttämään siviiliuhreja vaan on nähty joukkohautoja ja ihmisoikeusrikoksia. Sotaa pahimmillaan, eikä sitä voi millään hyväksyä. EU:n yhteisiä pakotteita tulisi laajentaa energiasektorille ja tukea Ukrainaa edelleen enemmän. Minun ajatukset ja sympatiat ovat ukrainalaisten puolella.

Nato-keskustelua on käyty Suomessa pitkin kevättä ja arvostan sitä, että viimeinkin on päästy aitoon vaihtoehtojen punnintaan. Siihen, että arvioidaan mitä jäsenyys käytännössä tarkoittaa: Esimerkiksi osallistummeko jatkossa Viron ilmavalvontaan? Sijoitetaanko Suomeen ydinaseita? Millä ehdoilla suomalaisia sotilaita lähetetään tehtäviin rajojemme ulkopuolelle?

Paikoin kiihkeänä käyvän Nato-keskustelun ohessa on syytä varautua hybridivaikuttamiseen ja Suomen turvallisuustilanteeseen kohdistuviin suoriin uhkiin. Täältä Väylän varresta katsottuna erityisesti toisella puolella Lappia asuvat kokevat Venäjän uhan tulevan iholle. Itä-Lapissa vanhempi polvi muistaa myös jatkosodan partisaani-iskut.

SDP:lle on tärkeää, että Suomi ja Ruotsi etenevät saman tahtisesti. Vahva ja turvallinen Itämeri ja Pohjois-Eurooppa on tavoitteemme.

Minä olen ollut Nato-vastainen, edelleen Nato-kriittinen, mutta silti pidän todennäköisenä ja näissä oloissa parhaana vaihtoehtona, että Suomi liittyy Natoon.

Nato-keskusteluun voisin todeta sen, että SDP ja Suomi tulee tekemään tarvittavat päätökset, jotta Lapin ja Suomen turvallisuus pystytään takaamaan. SDP tekee omat päätöksensä 14.5. puoluevaltuuston kokouksessa.

Viime aikoina olemme saaneet lukea uutisista Ruotsissa tapahtuneista väkivaltaisista mellakoista. Se osoittaa, että turvallisuus ei ole vain ulkopolitiikkaa, vaan se on oleellinen osa sisäpolitiikkaa ja yhteiskunnan vakautta. Sitä, että jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi. Sitä, että jokainen pysyy mukana. Sen sijaan ihmisten syrjäytyminen, asuinalueiden eriytyminen ja eriarvoisuuden kasvaminen ovat huonoja kehityssuuntia.

Yhteiskunnan paras moottori on toivo. Toivo.

Ja sitä Marinin hallitus on meille luonut.

Vaikka sosialidemokraatteja juuri nyt ja etenkin oikealta haukutaan löperöstä taloudenpidosta, niin Marinin hallitus on osannut tehdä juuri oikeanlaista talouspolitiikkaa. Elvyttää laskusuhdanteen aikana. Siksi talous oli jo kasvussa ja työllisyys ennätyskorkealla – yli 75 prosenttia.

Marinin hallitus on panostanut hoitotakuuseen ja osoittanut myös määrärahoja hoitoon pääsyn nopeuttamiseen.

Hallitus on alentanut varhaiskasvatusmaksuja.

Hallitus on SDP:n johdolla panostanut perusopetuksen laatuun ja antanut lisärahaa
ammatilliseen koulutukseen.

Pitkään odotettu perhevapaauudistus on myös saatu valmiiksi, ja se astuu voimaan nyt elokuussa. Uudistus lisää työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvoisuutta ja huomioi nykyistä paremmin erilaiset perhemuodot. Sen myötä vanhempainvapaapäivien määrä kasvaa ja vapaiden käytön joustavuus lisääntyy.

Vappusatasesta on vitsailtu, ja se elää monissa puheissa edelleen malliesimerkkinä katteettomasta vaalilupauksesta. Tosiasiassa pientä eläkettä saavien eläkkeitä korotettiin vuoden 2020 alusta. Kansaneläkkeen täyttä määrää korotettiin 34 eurolla ja takuueläkkeen täyttä määrää 50 eurolla kuukaudessa. Korotus kohdistui yli 600 000 eläkkeensaajaan. Antti Rinne lupasi silloin parantaa pientä eläkettä saavien asemaa usean vuoden ohjelmalla – Ja meidän työmme on vielä kesken. SDP on jatkossakin heikomman puolella.

Kehysriihessä tehtiin historialliset tulevaisuusinvestoinnit tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Suomen kaltaisessa taloudessa talouskasvu perustuu ennen kaikkea osaamiseen, innovaatioihin ja investointeihin.

Sosiaalietuuksien indeksikorotuksia aikaistetaan ja pienten-ja keskisuurten eläkkeiden verotusta kevennetään jo ensi kesänä. Samaan aikaan Kokoomus olisi halunnut leikata sosiaalietuuksia.

Hallitus on investoinut myös Lappiin ja erityisesti tukenut Meri-Lapin investointeja. Jatkoa on luvassa.

Ystävät

Meillä on syytä uskoa siihen, että huomenna asiat ovat paremmin kuin tänään.

En väitä, että se olisi helppoa, mutta ei se ole mahdotontakaan. Työtä se vaatii. Meiltä kaikilta. Kerroin yllä muutamia esimerkkejä hallituksen päätöksistä, jotka ovat olleet sosialidemokraateille tärkeitä jo vuosia. Nyt pääministeripuolueena on tehty tekoja paremman yhteiskunnan puolesta. Sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa eriarvoisuus vähenee. Hyvinvointia jaetaan laajalle. Kriisitilanteissakin pyritään pitämään kaikki mukana. Leikkauspolitiikan sijasta investoidaan ja luodaan toivoa.

Minäkin haluan kuntapäättäjänä ja hyvinvointialueen uutena valtuutettuna luoda hyvinvointia. Pitää huolen kaikista lappilaisista. Rikkoa raja-aidat ja rakentaa luottamusta. Säilyttää sen, mikä toimii ja korjata sen, mikä sakkaa. Suuren murroksen aikana on äärimmäisen tärkeää pitää katse tärkeimmässä – ihmisessä.

Toverit

Meillä on aidosti syytä uskoa siihen, että huomenna on paremmin kuin tänään.

Hyvää vappua!