Maria-Riitta Mällinen

Nainen Lapista hyvinvointivaltion puolella

Työhyvinvointiin panostettava

Henkilökunnan hyvinvointi on ykkösasia, joka tulee olla kunnossa, jotta palvelut pelaavat. Esimerkiksi Rovaniemellä pikapoli oli hetken kokonaan kiinni, koska usea hoitaja irtisanoutui yllättäen samanaikaisesti.

Ammattiliiton työntekijänä tiedän, mitä saadaan aikaan panostamaan henkilökunnan jaksamiseen, työhyvinvointiin ja johtamiseen. Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden edellytyksenä on osaava ja työssään viihtyvä henkilöstö.

Vasta uutisoitiin, miten Ruotsissa ja Norjassa sosiaali- ja terveysalojen työntekijöiden arvostus on Suomea oleellisesti korkeampaa – palkkauksen ohella kyse on mm. johtamisesta ja työn joustavuudesta. Meidän pitää Lapin hyvinvointialueella asettaa tavoitteeksi olla Suomen paras työnantaja. Se voi kuulostaa idealistiselta, mutta ilman riittävää tavoitetta perustavanlaatuisia muutoksia ei saada aikaan.

Vasta uutisoitiin myös siitä, miten sote-aloilla on jo paikoin enemmän opiskelun aloituspaikkoja kuin aloittavia opiskelijoita. Kehityskulku on erittäin huolestuttavaa, ja meidän pitää aidosti tehdä asioita hoito- ja hoivatyön houkuttelevuuden ja arvostuksen eteen. Eikä se tarkoita ylistämällä alistamista, vaan konkreettisia toimenpiteitä.

Panostetaan siis aidosti hyviin työnteon edellytyksiin, työssä jaksamiseen, koulutusmahdollisuuksiin ja laadukkaaseen johtamiseen tulevalla Lapin hyvinvointialueella.