Maria-Riitta Mällinen

Ehdolla eduskuntaan Lapista numerolla 22

Lisää saamelaistietoutta kouluihin

Kouluihin tarvitaan lisää saamelaistietoutta, jotta ennakkoluuloista ja vastakkainasettelusta päästään ymmärtämiseen ja yhteiseloon.

Opetus- ja kulttuuministeriön selvityksen mukaan saamelaistiedon määrä suomen- ja ruotsinkielisissä perusopetuksen oppimateriaaleissa on vähäinen ja tiedon laatu vaihteleva. Saamelaistieto painottuu nyky-yhteiskunnan sijaan menneisyyteen, stereotypioita toistavat kuvitukset ja saamen kielet ja kulttuurit pelkistetään yhdeksi kieleksi ja kulttuuriksi.

Opetuksessa saamelaiskulttuurin yksinkertaistamisen sijaan tulisi tuoda näkyville sen moninaisuus, esimerkiksi kaikki kolme saamenkieltä ja heidän kulttuurit. Saamelaiset ja saamelaisuus on myös nähtävä osana nykyisyyttä ja yhteiskuntaa.

Kannustamme kaikkia lappilaisia toimijoita liputtamaan saamenlipulla näin saamelaisten juhlapäivänä. Lisäksi jokainen voi juhlistaa Saamelaisten kansallispäivää Saamelaiskäräjien verkkojuhlassa tänään 6.2. klo 18.

Šiõǥǥ meersažpeiʹvv!
Buori álbmotbeaivvi!
Pyeri aalmugpeivi!
Hyvää saamelaisten kansallispäivää!