Maria-Riitta Mällinen

Nainen Lapista hyvinvointivaltion puolella

Turvallisella matkailulla kohti talven sesonkia

Koronapandemia kohtelee kaltoin matkailuelinkeinoa, ja useat matkailuun nojaavat maat ja alueet ovat vaikeuksissa. Suomessa ja meillä Lapissa on syksyn mittaan paljon puhuttu matkailukuplan tai käytävän luomisesta. Tavoite on hallita matkailijan kulkua ja huolehtia suojaustoimenpiteistä joka vaiheessa.

Matkailijoille, työntekijöille ja paikallisille kohdistuva riski koronaviruksen tarttumisesta ja leviämisestä minimoitaisiin, mutta samalla kuitenkin mahdollistetaan matkailutoiminta edes auttavasti. Matkailijoiden testaus on ensiarvoisen tärkeää. Samalla matkailualan työntekijöiden terveysturvallisuus ja hyvinvointi on hoidettava nykyistä paremmin.

Marinin hallituksen on työstettävä kestävä ja turvallinen malli, joka kannattelee meidät ainakin ensi talven yli. Matkailun liikevaihto on Lapissa miljardin luokkaa, ja suora työllisyysvaikutus 6 700 henkilötyövuotta. Jos talven matkailusesonkia ei pystytä toteuttamaan edes pienimuotoisesti matkailukuplan avulla, niin lappilaiset yritykset, työntekijät ja kunnat ovat todella dramaattisessa tilanteessa. Monella matkailualan toimijalla ovat yöunet olleet vähissä. Huoli tulevaisuudesta painaa äänessä olleiden suurten toimijoiden ohella varmasti pienissä alihankintaa tai itsenäistä toimintaa harjoittavissa yrityksissä.

Epävarmuutta lisää myös se, että emme varmuudella voi tietää matkustushalukkuutta lähtömaissa. Huolimatta siitä, miten hyvän ja paikallisesti toimivan järjestelmän saamme luotua, niin pandemia on globaali ja tilanteet lähtömaissa saattavat muuttua vielä ennen joulua. Siksi pandemian hoito ja kansainvälinen yhteistyö ovat tärkeintä pitkän aikavälin työtä matkailuelinkeinonkin eteen. Onneksi koronalta suojaavan rokotteen kehittäminen ovat kohtuullisessa vauhdissa.