Maria-Riitta Mällinen

Ehdolla eduskuntaan Lapista numerolla 22

Ryhmäpuheenvuoro: henkilöstöraportti

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja lehterin väki.

Aivan ensimmäiseksi haluan kiittää meidän koko henkilöstöä. Hyvinvoivat ja motivoituneet työntekijät takaavat laadukkaat palvelut. Tekevät meidän luottamushenkilöiden tavoitteet ja päätökset todeksi.

Meidän tavoitteena ei voi olla vähempää tai enempää kuin se, että Rovaniemen kaupunki on Suomen paras työpaikka. Tai mitä sitä vähättelemään – maailman paras työpaikka.

Meillä on siihen aidot mahdollisuudet. Henkilöstöjohtaja Antti Määttä esitteli infossa ensitiimin toimintaa, joka on saanut jopa palkintoja. Jos se aidosti toimii, sen hyödyt tulevat varmasti näkymään henkilöstön hyvinvoinnissa pitkällä tähtäimellä. Kun ongelmiin puututaan varhain – ja aidosti puututaan ja jopa ratkaistaan, henkilökunta pystyy keskittymään omaan työntekoon. Se vähentää lopulta sairauspoissaoloja. Pelkkä tieto ensitiimistä, vähentää stressiä, koska voi luottaa, ettei seinät kaadu ongelmatilanteissa omaan niskaan.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ilahtui siitä, että henkilöstöraporttia on uudistettu ja toivomusponnen mukaisesti siinä on esillä myönteisiä asioita – näkökulmia kehittämistoimista ja henkilökunnan osallisuudesta.

Ensitiimi on yksi oiva esimerkki toiminnan kehittämisestä. Osallisuutta on myös parannettu – ja käsillä olevasta organisaatiouudistuksestakin kysytään myös henkilöstöltä. Silti on syytä huomioida, että organisaatiouudistus ja jatkuva muutos ovat haaste työntekijöille ja jaksamiselle.

Stressiä lisää ennakoimattomuus ja toistuvat palikkaleikit. Myös mahdolliset YT-neuvottelut.  Meidän luottamushenkilöiden tehtävänä on huolehtia, että uudistuksilla on tehoa ja tavoitteet täyttyvät – eikä niitä tehdä turhaan. Meidän on huolehdittava myös siitä, ettemme aiheuta turhaan jatkuvaa muutosta.

Raportissa nousi esille työterveyden huoli ja huomiot sisäilmaongelmista ja hitaista ratkaisuista. Tämä ei laisinkaan yllätä. Huonosta sisäilmasta kärsivälle odottavan aika on todella pitkä. Ja turhauttava.

Perusturvan toimialalla huolestuttavaa oli asiattoman käytöksen lisääntyminen. Koulupuolella taas väkivalta ja sen uhka. Hienoa, että on nollatoleranssi tavoitteena ja siihen pyritään. Työsuojelu ei voi olla vitsi vaan siihen tulee suhtautua vakavasti.

Myöskään sairaspoissaolot eivät voi olla silmätikkuna eikä toisaalta vähäteltävänä. Sairauspoissaolot ovat kasvaneet. Olen usein nostanut esille sen, että säästöpaineiden edessä kannustamme palkattomiin vapaisiin, mikä lisää kuormittavuutta niin työkavereille kuin itsellekin. Varsinkin jos työt kasaantuvat. Samoin sairaslomien ajaksi on aina pystyttävä saamaan sijainen. Emme voi säästää sijaisten palkkaamisesta, koska se kuormittaa muita työntekijöitä, jotka joutuvat paikkaamaan. Tiedossa on sekin, että liian usein sijaista ei tahdo saada.

Onneksi meille on otettu vakituisia sijaisia. Niiden riittävästä määrästä onkin pidettävä huoli. Ei ole kenenkään etu, että työntekijät joustavat joustamisestaan. Omille äärirajoille saakka. Ja taas tulee lisää sairauslomia. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on huolissaan meidän työntekijöiden jaksamisesta.

Puhuin tästä vuosi sitten ryhmäpuheenvuorossa henkilöstöraportin yhteydessä – sd.ryhmä jätti myös aloitteen resurssipoolin perustamisesta. Onneksi se on mennyt eteenpäin – ja sijaisillekin syntyy mielekkäitä työsuhteita, sellaisia joissa halutaan olla pidempäänkin.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kiittää näistä positiivista toimista.

On myös hienoa, että kehityskeskusteluista tulossa sähköiset, jolloin tieto voidaan koota yhteen. Näin sen analysoiminen ja hyödyntäminen koko kaupungin tasolla on helpompaa. Samalla esittäisin huolen esimiesten kehityskeskusteluista. Ovatko meidän toimialajohtajat saaneet kunnon kehityskeskustelut?

Palatakseni korkeaa tavoitteeseen – Rovaniemen kaupunki parhaana työpaikkana.

Millainen on paras työpaikka? Kun mietin omaa työhistoriaa, heti tulee mieleen osaamista vastaavat työtehtävät, kannustavat työkaverit ja hyvä esimies.

Millainen on hyvä esimies? Piirteitä, jotka tärkeitä: johtaa työtä, toisaalta luottaa, että työ tulee tehdyksi, kannustaa ja antaa kiitosta. Huolehtii työssä jaksamisesta – myös omasta. Uskon inhimillisyyteen ja jatkuvaan oppimiseen. Siksi meidän pitää tukea myös esimiesten kehittymistä.

Monilla työpaikoilla on käytössä ns. 360-arvioinnit, joissa esimiesten arviointia tekevät sekä alaiset että hänen oma esimies. Näin voidaan kehittää esimiestyötä monitahoisesti ja laadukkaasti. Esimiestyön kehittämisessä on syytä pitää huoli siitä, että palautteen ja analyysin pohjalta tehdään konkreettiset toimet – ja toimien ja osaamisen ja taitojen kehittymistä seurataan. Emmehän voi sanoa, että tee näin ja sitten jättää seuraamatta auttoiko se lainkaan tai menikö tavoite käytäntöön ja arkeen. Meidän onkin kiinnitettävä entistä enemmän huomiota hyvään johtamiseen ja esimiestyöhön.

Näillä sanoilla sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kannattaa henkilöstöraportin hyväksymistä.

Valtuustossa, 17.6.2019