Maria-Riitta Mällinen

Ehdolla eduskuntaan Lapista numerolla 22

Palkalla tultava toimeen ja kokoaikatyö mahdolliseksi

Minäkin tein opiskeluaikoina töitä osa-aikaisesti, ensin Hesburgerin kassalla ja myöhemmin Tilastokeskuksen haastattelijana Rovaniemen lentokentällä. Opiskeluelämään osa-aikaisuus sopi varsin hyvin. Sitten valmistuttuani yliopistosta halusin kokopäivätyön: Elämä alkoi vakiintua ja muuttuneessa tilanteessa toimeentulo huoletti.

Monet kaipaavat kokopäiväistä duunia viimeistään siinä vaiheessa kun opinnot ovat ohi, kun opintotuki loppuu ja unelmissa siintää oma koti. Asuntolainaa saadakseen on pääsääntöisesti oltava vakityö, ja epävarmassa työllisyystilanteessa perheen perustaminen voi tuntua riskialttiilta. Etenkin naisten kohdalla, kun tänä päivänä edelleen esiintyy raskaussyrjintää.

Tilastokeskuksen mukaan 32 % osa-aikaisista toivoi kokoaikaista työtä. Tilanne vaihtelee voimakkaasti aloittain, esimerkiksi kaupan alalla osa-aikaisista työttömistä jopa puolet tekee osa-aikatyötä kokoaikatyön puuttumisen vuoksi. Työelämässä keskeistä pitäisi olla, että työ voi joustaa työntekijän elämäntilanteen mukaan – Eikä aina niin, että työntekijän on joustettava työpaikan mukaan.

Näissä vaaleissa on kyse siitä, millaisen Suomen haluamme rakentaa. Voimme äänestää muutoksesta: työelämän täytyy muuttua reilummaksi. Työllisyyspolitiikka tarvitsee lisää inhimillisyyttä nykyisen kurjuuttamisen sijaan.

Työn osa-aikaisuus on riski köyhyydelle, varsinkin koska osa-aikatyö on yleistä matalapalkka-aloilla. Muita työssäkäyvien köyhyysriskitekijöitä ovat maahanmuuttotausta, nuori ikä, vähäinen koulutus sekä matalapalkkaisuus. Osa-aikaisuutta perustellaan usein sesongin vaatimilla joustoilla, mutta onko todella niin, ettei vuodesta toiseen toistuvien sesonkien ennakointi ole mahdollista?

Ei ole oikein, että kokopäivätyötä tekevän täytyy hakea tukea elääkseen. Palkalla on tultava toimeen. Ei ole oikein, että poliitikot iloitsevat nousevasta työllisyysprosentista, jos se tarkoittaa lisääntyvää kurjuutta ja eriarvoisuutta työntekijöille. Jokaisella on oikeus työhön ja toimeentuloon. Jokaisella pitää olla mahdollisuus ja vapaus ihmisarvoiseen elämään, jossa saa unelmoida paremmasta.