Maria-Riitta Mällinen

Ehdolla eduskuntaan Lapista numerolla 22

Ilmastotekojen aika on nyt

Meillä on vain yksi maapallo, joten meidän täytyy tehdä sekä Suomen kokoisia että maailmanlaajuisia toimia ilmastonlämpenemisen pysäyttämiseksi puolentoista asteeseen. Uudistuksia ja toimia tarvitaan koko yhteiskuntaa läpileikkaavasti niin liikenteessä, teollisuudessa, asumisessa, hiilinieluissa kuin ruuantuotannossa. Kuitenkaan yhtä mallia ei voi soveltaa joka paikkaan, vaan alueiden erityislaatuisuus tulee ottaa huomioon. Ratkaisut maaseudulla ja kaupungeissa voivat olla erilaisia.

Tärkeintä ilmastonmuutoksen torjumisessa on hyvinvoinnin vahvistaminen. Ilmastoteot eivät voi olla eriarvoisuutta lisääviä, vaan sitä vähentäviä. Tulevaisuuden ratkaisut voivat olla kestäviä sekä ympäristön että ihmisen näkökulmasta. Kuitenkin meidän tulee pitää mielessä se, että jos riittäviä toimia ei tehdä, sahaamme omaa oksaa erityisesti Lapissa. Lapin matkailu nojaa vahvasti lumeen, jonka sataminen ja pysyminen on jo nyt joka vuotinen jännitysnäytelmä. Tehdään alueellisesti tasa-arvoisia ja hallittuja uudistuksia määrätietoisesti ilman yksittäisten ihmisten syyllistämistä.

Tarvitsemme ilmastotekoja:

  • Tarvitaan laajoja ja rakenteellisia, mutta alueellisesti ja sosiaalisesti tasa-arvoisia uudistuksia
  • Tehokkaita täsmätoimia jokaisella sektorilla: asuminen, liikenne, teollisuus, hiilinielut
  • Ilmastotalkoiden ratkaisumallit voivat olla erilaisia maaseudulla ja kaupungeissa
  • Uudistuksien tulee olla hyvinvointia vahvistavia: Ilmastotoimien seurauksena tuloerot ja eriarvoisuus eivät saa kasvaa.
  • Hillitsemällä ilmastonmuutosta turvataan Lapin lumipeitettä ja matkailun tulevaisuutta